W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy

Flaga ukraińska niebiesko żółta z białym napisem "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00zł dla obywateli Ukrainy"

Od 28 marca 2022r. obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, będą mogli składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka- Parcele 25 B, 07-203 Somianka, tel. 29 74 188 79.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

Materiały

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
WZÓR​_WNIOSKU​_O​_ZWIADCZENIE​_JEDNORAZOWE​_UA​_31​_03.pdf 0.24MB
Dodatkowy formularz dla członków rodziny ДАНІ ОСОБИ
dodatkowy​_formularz​_na​_dane​_osobowe​_członków​_rodziny.pdf 0.13MB
Klauzula RODO- jednorazowe świadczenie pieniężne 300.00zł
klauzula​_ops​_300​_uchodzcy.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}