W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Informujemy, iż nasz Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Plakat Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Podprogram 2023

Program realizowany jest od czerwca 2024 do grudnia 2024 r.

Źródło finansowania: 90% środki europejskie - Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy.

Program realizowany jest pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W dniu 03.06.2024 Caritas Diecezji Łomżyńskiej (OPR) podpisało umowę z naszym OPS (OPL) na realizację dystrybucji żywności oraz działań towarzyszących na terenie naszej Gminy. Dzięki współpracy z CDŁ wydamy paczki żywnościowe zawierające m.in. mleko, olej, cukier, makaron, dżem czy kaszę jęczmienną.

Cel programu:

Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Odbiorcy Programu

Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone wart. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Przewidziane efekty i rezultaty:

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, których harmonogram znajdzie się na stronie internetowej OPR.

O terminach odbioru żywności osoby zakwalifikowane przez OPS będą informowane indywidualnie.

#FunduszeUE

Więcej informacji:

1. https://lomza.caritas.pl/fepz-2021-2027-podprogram-2023/

  1. https://caritas.pl/fepz/
  2. https://lomzacaritas.pl/category/fepz/

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

{"register":{"columns":[]}}