W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 21 października 2022 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

Wypełniony formularz można przesłać:

  1. listownie – adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka;
  2. emailem – adres emaliowy: gmina@somianka.pl;
  3. lub złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy Somianka (parter) w godzinach urzędowania.

Termin konsultacji od 6 października 2022 r. do 21 października 2022 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat Programu. Bliższych informacji udziela Sekretarz Gminy Teresa Lipska, pokój nr 12, tel. (29) 74 187 90 w. 36.

 

z up. WÓJTA
/-/ Teresa Lipska
Sekretarz Gminy

25.10.2022 dodano załącznik Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Materiały

Projekt uchwały
Program​_współpracy​_na​_2023​_r.doc 0.08MB
Formularz zgłaszania uwag
Formularz​_uwag​_​_Program​_wpółpracy.docx 0.01MB
Regulamin konsultacji
Uchwała​_w​_sprawie​_konsultowania​_Program​_wsółp​_z​_org​_pozarz​_.doc 0.05MB
Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
Sprawozdanie​_z​_konsultacji​_społecznych​_Program​_współpracy.rtf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}