W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 20.12.2022r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

  1. listownie – adres: Urząd Gminy Somianka 07-203 Somianka-Parcele 16 b,
  2. emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl. tadeusz.kuchta@somianka.pl 
  3. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój Nr 14 I piętro) w godzinach urzędowania. 

Termin konsultacji od dnia 14 grudnia 2022r. do dnia 20 grudnia 2022r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Pan Tadeusz Kuchta pokój nr 7 tel. (29) 74 187 90 w. 35.

                    
 z up. Wójta
 Agnieszka Salwin
 Zastępca Wójta

Materiały

Projekt uchwały
Uchwała​_zmiana​_metody​_ustalania​_opłaty​_1.doc 0.03MB
Formularz zgłaszania uwag
Formularz​_uwag.doc 0.03MB
Regulamin konsultacji
Regulamin​_konsultowania​_aktow​_prawa​_miejscowego.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}