W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały.

Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 17 listopada 2022 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem. Wypełniony formularz można przesłać:

  1. listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,
  2. emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl.
  3. lub złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy Somianka na parterze w godzinach urzędowania.

Termin konsultacji od 17 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu uchwały. Bliższych informacji udziela Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Pani Bożena Reniewicz, pokój nr 5 – podatki, tel. 29 7418790 wew. 42.                                                                                    

z up. Wójta

/-/ Agnieszka Salwin

Zastępca Wójta

Materiały

Ogłoszenie o konsultacjach
Ogłoszenie​_o​_konsultacjach​_Podatek​_od​_nieruchomości​_na​_2022​_r.doc 0.05MB
Projekt uchwały
Uchwała​_-​_podatek​_od​_nieruchomości​_na​_2023​_-​_projekt.doc 0.03MB
Załącznik do Projektu uchwały
Zał​_do​_uchwały​_-​_podatek​_od​_nieruchomości​_na​_2023​_r-projekt.doc 0.04MB
Formularz zgłaszania uwag
Formularz​_uwag-​_podatek​_od​_nieruchomości.docx 0.01MB
Regulamin konsultacji
Regulamin​_konsultowania​_aktów​_prawa​_miejscowego.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}