W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Somianka

Wójt Gminy Somianka

We wtorek 25 czerwca 2024 roku Radni Rady Gminy Somianka jednogłośnie podjęli uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Wójtowi Gminy Somianka Andrzejowi Żołyńskiemu oraz wotum zaufania.

Oznacza to (również jednogłośne) zatwierdzenie przez Radnych sprawozdania finansowego Gminy Somianka za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 do którego pozytywną opinię wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa, żadnych zastrzeżeń nie miała też Komisja Rewizyjna Rady Gminy, która wnioskowała za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

Wtorkowa sesja była również sesją podczas której odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Somianka za 2023 rok – dokumentu który został przedłożony Radzie i podany do publicznej wiadomości, a który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady gminy za rok ubiegły.

Plan dochodów to kwota 45 mln 519 tys. zł, zaś wykonanie 49 mln 863 tys. zł. Plan wydatków to kwota 64 mln 174 tys. zł, a wykonanie 60 mln 944 tys. zł.  Główne inwestycje realizowane w 2023r. to:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka – Parcele, wartość inwestycji 1.210.523,46 zł,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Wypychy na kwotę 6.143.538,43 zł,   z czego kwota dofinansowania 3.658.079,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, 2.471.517,69 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- adaptacja pomieszczeń w budynki gminnym w miejscowości Somianka – Parcele na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności wartość inwestycji 281.541,35 zł, wartość dofinansowania 95.445,00 zł,

- utworzenie ścieżki edukacyjno – ekologicznej w miejscowości Ulasek i doposażenie placu zabaw przy SP w Ulasku, wartość inwestycji 129.815,20 zł, z czego kwota dofinansowania 100.000,00 zł z WFOŚiGW oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,

- adaptacja pomieszczeń budynku na świetlicę w miejscowości Stare Kozłowo, wartość inwestycji 339.600,00zł, kwota dofinansowania 150.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,

- wykonanie oraz zakup mebli i wyposażenia do przedszkoli gminnych, wartość inwestycji 70.372,84 zł,

- termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Somiance, wartość inwestycji 1.672.151,48 zł, wartość dofinansowania 860.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,

- zakup i montaż altany przy SP w Jackowie Górnym, wartość inwestycji 52.000,00 zł.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy Somianka Andrzej Żołyński podziękował wszystkim radnym za współpracę przy tworzeniu i realizacji budżetu oraz podkreślił że udzielone absolutorium to sukces nie tylko jego, ale wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

 

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}