W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o działalności GPPZiP

Gmina Somianka zawarła porozumienie z Gminą Wyszków na prowadzenie Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki. Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki prowadzi konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą, a także udziela wsparcia młodzieży - eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz członkom rodzin - znajdującym się z kryzysie z powodu współuzależnienia, choroby psychicznej bliskiej osoby, śmiercią bliskiej osoby.

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki mieści się w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie przy ul. Sowińskiego 80 (parter – pokój nr 2 i 3).

Dyżury Gminnego Punktu Promocji Zdrowia I Profilaktyki w 2022r.

KONSULTACJE UDZIELANE W GMINNYM PUNKCIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W WYSZKOWIE

ul. Sowińskiego 80 (parter)

Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie

Barbara Kowalkowska (specjalista psychoterapii uzależnień) – tel. 505-621-493

konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz ich rodzin

  • Poniedziałki godz. 15:00 - 19:00

Magdalena Dmochowska (specjalista psychoterapii uzależnień) – tel. 696-059-860

konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz ich rodzin 

  • Czwartki godz. 16:15 - 20:15

Monika Beresińska (psycholog) – tel. 604-587-899

konsultacje psychologiczne dla rodzin w kryzysie/DDA/rodzin osób nadużywających/uzależnionych od alkoholu indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie/ grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc

  • Wtorki godz. 16:15 - 20:15

  • Czwartki godz. 16:15 - 19:15

Ewa Chmielewska (specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – tel. 506-604-609

indywidualne konsultacje i wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

  • Środy godz. 16:15 - 18:15

  • Piątki godz. 16:15 - 19:15

Michał Potęga (prawnik) – tel. 509-465-335

porady prawne dotyczące przemocy w rodzinie oraz uzależnień

  • Środy godz. 18:00 - 20:00

Magda Mielczarczyk (psycholog) – tel. 798-006-687

konsultacje dla dzieci i rodziców – wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa

  • Poniedziałki godz. 15:00 - 17:00

Zachęcam mieszkańców Gminy Somianka znajdujących się w potrzebie do korzystania z usług w/w Punktu.

{"register":{"columns":[]}}