W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dofinansowanie w wysokości 63.630,00 zł dla Gminy Somianka

Flaga Unii Europejskiej, logo LEADER, logo Lokalnej grupy Działania Zalew Zegrzyński, PROW 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Somianka w dniu 1 czerwca 2022r. zawarła z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, umowy o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań pn.:

  1. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skorkach”

W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren wokół budynku świetlicy wiejskiej w Skorkach poprzez wymianę ogrodzenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury: koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery, urządzenia siłowni zewnętrznej typu rowerek. Kwota dofinansowania: 31.815,00 zł. Wartość zadania: 51.185,55 zł.

  1. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Somiankowskiej i zakup wyposażenia do świetlicy”

W ramach operacji zostanie przeprowadzony remont budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Somiankowskiej obejmujący czyszczenie i pomalowanie zewnętrznej elewacji budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej, a także zakupione zostanie wyposażenie do świetlicy w postaci stołu do gry w tenisa stołowego, zestawów do gry w tenisa stołowego oraz krzeseł. Kwota dofinansowania: 31.815,00 zł. Wartość zadania: 51.892,83 zł.

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński.

{"register":{"columns":[]}}