W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek węglowy

Granatowy baner z białym napisem "dodatek węglowy" na środku, na dole na środku linie z 3 kolorów, od lewej zielony morski, zielony, zółty. W górnym prawym rogu logo Ministerstwa Klimatu i środowiska

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r. poz. 438, 1561 i 1576).

Ważne!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody?

Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek w wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy wypłata?

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku o jego wypłatę.

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek węglowy można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka Parcele 25B, 07-203 Somianka. Kompletny wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Materiały

Dodatek węglowy - Komunikat Nr 1
Dodatek węglowy - Komunikat Nr 2
Wniosek o dodatek węglowy
Załącznik​_do​_rozporządzenia​_Ministra​_Klimatu​_i​_Środowiska​_z​_dnia​_16​_sierpnia​_2022​_(1).docx 0.03MB
Klauzula RODO
klauzula​_DW.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}