W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Sawin IX kadencji

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Sawin IX kadencji
2024-06-26 12:00
 

Urząd Gminy Sawin, Sawin Chutecka 12 Sala konferencyjna
 • KIEDY

  26 czerwca 2024 (środa)

  godz. 12:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Urząd Gminy Sawin

  Sawin Chutecka 12

  Sala konferencyjna

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia

   Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach IV Sesji Rady Gminy Sawin IX kadencji, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 12:00.  Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności miedzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sawin na lata 2025 - 2035, w tym trybu konsultacji;
  2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Sawin;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  4. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy.
  1. przedstawienie Raportu o stanie gminy;
  2. debata nad Raportem o stanie gminy;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu za 2023 rok
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.;
  3. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Sawin z wykonania budżetu za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;
  5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.
{"register":{"columns":[]}}