W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Plany polowań

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024

OBWIESZCZENIE O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Wójt Gminy Sawin, działając na podstawie art.42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U.2023. 1028 ) w załączeniu przekazuje informacje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem teren GMINY SAWIN. Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia planowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta Gminy. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw. gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi (art. 42 ab, pkt., 2 i 3 ustawy prawo łowieckie).

Koło Łowieckie Nr 23 "Szarak" w Chełmie
Koło Łowieckie Nr 85 "Sokół" w Chełmie
Koło Łowieckie Nr 86 "Szpak" w Woli Uhruskiej
Koło Łowieckie Nr 163 "Orlik" w Chełmie
Koło Łowieckie Nr 80 "Budowlani" w Lublinie
Koło Łowieckie Nr 50 "Cietrzew" w Dubecznie
Koło Łowieckie Nr 94 "Żak" w Lublinie
{"register":{"columns":[]}}