W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Apel do mieszkańców Gminy Sawin

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sawin

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych albo włączenie się do kanalizacji sieciowej jeśli jest taka możliwość.

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy, Wójt Gminy Sawin zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli:

  1. posiadania przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,

  2. dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto na podstawie art. 9u ust. 1 oraz art. 6 ust. 5a ustawy, pracownicy Urzędu Gminy Sawin zobowiązani są do prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sawin (wykaz przedsiębiorstw znajduje się pod adresem: https://samorzad.qov.pl/web/qmina-sawin/obowiazek-zawierania-umow-na-odbior-nieczystosci-cieklych-na-terenie-gminy-sawin oraz uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:

  1. umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków,
  2. dowodów uiszczania opłat za ww. opróżnianie potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za ostatni rok.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych bądź osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie!

Kontrola polega na okazaniu umowy z firmą asenizacyjną oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki w postaci paragonów fiskalnych, potwierdzenia imiennego wywozu nieczystości bądź osadów). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podstawa prawna przeprowadzania kontroli: Art. 9u ust. 1, Art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b oraz art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Inne ważne informacje: Art. 10 ustawy przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w w/w ustawie i regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sawin. W związku z powyższym nieokazanie umowy i rachunków za usługi wywozu nieczystości ciekłych, jest podstawą do nałożenia mandatu karnego.

W przypadku wszelkich wątpliwości i niejasności pracownicy Urzędu Gminy Sawin pozostają do Państwa dyspozycji.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wojtowicz tel. 82 545 97 05

 

 

Materiały

Apel do mieszkańców
05​_07​_2024090515.pdf 0.57MB
{"register":{"columns":[]}}