W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot podatku akcyzowego LUTY 2022 r.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie niebo z burzowymi chmurami, po prawej na beżowym tle z zarysem grafiki termometru widoczny czarny napis Meteo.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w  Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Tel. 729 057 837

w terminie od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022r.

Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.

 

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane są przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

w terminie od 1 do 29 kwietnia 2022 r.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku wraz wykazem faktur.
  • Wypełnione oświadczenie
  • Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485)).

Materiały

Informacje i procedura zwrotu podatku
ZWROT​_PODATKU​_AKCYZOWEGO​_2022​_bip.docx 0.01MB
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego na paliwo do celów rolniczych
Wzór​_wniosku​_akcyza​_2022.pdf 1.13MB
Wykaz faktur
wykaz​_faktur​_2022.docx 0.01MB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
formularz​_pomoc​_publiczna.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}