W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZARZĄDZENIE nr 3/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021 oraz pla-nu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami.

ZARZĄDZENIE nr 3/2021

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 11 stycznia 2021 roku

 

 

 

w sprawie planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami.

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – ustalam co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się plan wykonywania budżetu Gminy na rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 

 

Materiały

ZARZĄDZENIE nr 3/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021 oraz pla-nu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami.
zarządzenie​_nr​_3.zip 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2021 10:08 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Rozumek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ZARZĄDZENIE nr 3/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021 oraz pla-nu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami. 1.0 20.05.2021 10:08 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}