W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim.

ZARZĄDZENIE Nr 01/2021

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

 z dnia 04 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim.

           

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim w następującym składzie

  1. Przewodnicząca Komisji                   Bernadeta Chodasewicz
  2. Zastępca Przewodniczącej Komisji   Helena Staśkiewicz - Dobrowolska
  3. Sekretarz Komisji                              Agnieszka Rogowska-Koprzak
  4. Członek Komisji                                Dominik Krekora
  5. Członek Komisji                                Ewa Kominowska
  6. Członek Komisji                                Bogusława Jędrzejewska
  7. Członek Komisji                                Jarosław Węglarz
  8. Członek Komisji                                Jan Włoch
  9. Członek Komisji                                Damian Bieńko
  10. Członek Komisji                                Zdzisław Kril

§ 2

Zakres działania komisji, o której mowa w § 1 zarządzenia, określają odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wraz ze zmianami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały

Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim.
zarządzenie​_nr​_1.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2021 10:02 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Rogowska-Koprzak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim. 1.0 20.05.2021 10:02 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}