W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

ZARZĄDZENIE  NR 11/2021

BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 i 3 uchwały Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia          30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2587 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 449/4                 o pow. 0.1552 ha stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Uzasadnienie

Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszego Zarządzenia stanowi własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 r. w/w nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

Materiały

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Zarządzenie​_Nr​_11-2021​_z​_dnia​_20​_stycznia​_2021​_r.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.05.2021 10:00 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Słoma
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 1.0 20.05.2021 10:00 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}