W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XL/318/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 - 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 1.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego

Materiały

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO
Obwieszczenie​_1-stronnie.pdf 0.30MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.12.2021 09:28 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Czerniec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki i o możliwościach zapoznania się z jego treścią 1.0 31.12.2021 09:28 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}