W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na palacza w CIS

NABÓR NA STANOWISKO
PALACZ C.O. - ROBOTNIK GOSPODARCZY
Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata
na stanowisko: palacz c.o. - robotnik gospodarczy
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Miejsce wykonywania pracy - Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
1) wykształcenie minimum podstawowe;
2) posiadanie doświadczenia zawodowego;
3) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac na wskazanym stanowisku;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
5) niekaralność;
6) umiejętność obsługi kotła węglowego /uprawnienia/;
7) gotowość do wykonywania zlecenia również w soboty i niedziele;
8) mobilność i dyspozycyjność czasowa;
9) umiejętność wykonywania prac porządkowych, naprawczo-remontowych na terenie
Centrum i terenu dokoła budynków;
10) umiejętność obsługi urządzeń i maszyn (spawarki, wiertarki, szlifierki, itp.);
11) umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego ( kosiarki, wykaszarki, itp );
II. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność,
obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów
prawa,
2) wysoka kultura osobista,
3) łatwość nawiązywanie kontaktów,
4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania centrum integracji
społecznej, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
III.Zakres zadań
1) palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku Centrum;
2) oszczędne gospodarowanie opałem;
3) prace konserwatorskie i naprawcze w Centrum;
4) utrzymanie porządku wokół budynków oraz w pomieszczeniach piwnicznych;
5) dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
6) dokonywanie okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w stanie niepogorszonym;
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o pracę;
1/2
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka 21, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel.: 533 383 913, e-mail: cis_sekretariat@cis.kamzab.pl
2) dokumenty potwierdzające uprawnienia;
3) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu
z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
(według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1781.)
V. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Centrum Integracji
Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 21 w Kamieńcu Ząbkowickim.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego
wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Palacz c.o. - Robotnik gospodarczy w terminie
do dnia 28 września 2022 r. do godziny 14:30. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
http://bip.kamzab.pl
Dokumenty, które wpłyną do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki po
wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
VI. Dodatkowych informacji udziela: p. Agata Mroczek-tel. 533 383 913
Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
(-) Agata Mroczek
Kamieniec Ząbkowicki dn; 13 września 2022 r.

Materiały

Nabór informacja
Nabór​_na​_palacza22.pdf 0.16MB
Oświadczenie kandydata
Oświadczenie​_kandydata-palacza.pdf 0.04MB
Informacja o wynikach naboru na stanowisko palacza
informacja​_o​_wynikach​_naboru​_na​_palacza.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.09.2022 15:01 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Mroczek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór na palacza w CIS 2.0 06.10.2022 08:10 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu
Nabór na palacza w CIS 1.0 13.09.2022 15:01 woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}