W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na palacza

NABÓR NA STANOWISKO

PALACZ C.O. - ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata
na stanowisko: palacz c.o. - robotnik gospodarczy

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Miejsce wykonywania pracy - Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
 1. wykształcenie minimum podstawowe;
 2. posiadanie doświadczenia zawodowego;
 3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac na wskazanym stanowisku;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 5. niekaralność;
 6. umiejętność obsługi kotła węglowego /uprawnienia/;
 7. gotowość do wykonywania zlecenia również w soboty i niedziele;
 8. mobilność i dyspozycyjność czasowa;
 9. umiejętność wykonywania prac porządkowych, naprawczo-remontowych na terenie Centrum
  i terenu dokoła budynków;
 10. umiejętność obsługi urządzeń i maszyn (spawarki, wiertarki, szlifierki, itp.);
 11. umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego ( kosiarki, wykaszarki, itp );
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. łatwość nawiązywanie kontaktów,
 4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania centrum integracji społecznej, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

 1. Zakres zadań
 1. palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku Centrum;
 2. oszczędne gospodarowanie opałem;
 3. prace konserwatorskie i naprawcze w Centrum;
 4. utrzymanie porządku wokół budynków oraz w pomieszczeniach piwnicznych;
 5. dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
 6. dokonywanie okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w stanie niepogorszonym;

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. podanie o pracę;
 2. dokumenty potwierdzające uprawnienia;
 3. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę, powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781.)

V. Forma i  termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 21 w Kamieńcu Ząbkowickim. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Palacz c.o. - Robotnik gospodarczy w terminie do dnia 22 września 2023 r.
do godziny 14:30
. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki http://bip.kamzab.pl

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki po wyżej
określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

VI. Dodatkowych informacji udziela: p. Agata Mroczek-tel. 533 383 913

 

                                                                                                  Kierownik

                                                                                       Centrum Integracji Społecznej

 

                                                                                              (-) Agata Mroczek

 

 

 Kamieniec Ząbkowicki dn; 07 września 2023 r. 

Materiały

Oświadczenie kandydata
Oświadczenie​_kandydata-palacza.pdf 0.04MB
Nabór​_na​_palacza23
Nabór​_na​_palacza23.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}