W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (wersja druga)

Logo Gminy Hażlach składa się z dwóch elementów: logotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach, niebieskim i zielonym, nazwy gminy oraz z sygnetu, który tworzą dwie linie, zielona i niebieska, składające się w kształt serca, dopełniane przez sześć promieni słonecznych w kolorze żółtym, symbolizujących sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor nawiązuje do licznie występujących na terenie gminy wód, czyli stawów, rzek Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źródełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje pola uprawne, pagórki, lasy, zagajniki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje forma graficzna ach GMINA, wyrażająca zachwyt, jaki ona wzbudza u osób ją odwiedzających.

Materiały

Zarządzenie numer 0050.251.2023 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Zarzadzenie​_0050​_251​_2023.pdf 0.52MB
Zarządzenie numer 0050.251.2023 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (dostępne cyfrowo)
Zarzadzenie​_0050​_251​_2023​_dostepne​_cyfrowo.docx 0.02MB
Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach
Ogloszenie​_o​_konsultacji​_BRG​_0006​_2023.pdf 0.47MB
Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach (dostępne cyfrowo)
Ogloszenie​_o​_konsultacji​_BRG​_0006​_2023​_dostepne​_cyfrowo.docx 0.02MB
Formularz konsultacji
Formularz​_konsultacji​_BRG​_0006​_2023.pdf 0.43MB
Formularz konsultacji (dostępny cyfrowo)
Formularz​_konsultacji​_BRG​_0006​_2023​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.02MB
Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach
Projekt​_BRG​_0006​_48​_2023​_wersja​_II.pdf 2.82MB
Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach (dostępny cyfrowo)
Projekt​_BRG​_0006​_48​_2023​_wersja​_II​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: konsultacje społeczne
Klauzula​_konsultacje​_spoleczne​_BRG​_0006​_2023.pdf 0.64MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: konsultacje społeczne (dostępna cyfrowo)
Klauzula​_konsultacje​_spoleczne​_dostepna​_cyfrowo​_BRG​_0006​_2023.docx 0.02MB
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
Sprawozdanie​_20​_11​_2023.pdf 0.43MB
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji (dostępne cyfrowo)
Sprawozdanie​_20​_11​_2023​_dostepne​_cyfrowo.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}