W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Aktualne informacje

Informacja Wójta Gminy Hażlach o udzielonych dotacjach finansowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu z dnia 24 stycznia 2023 roku

Zarządzenie numer 0050.366.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.365.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.364.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.176.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2021

Zarządzenie numer 0050.155.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2021

Zarządzenie numer 0050.43.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Informacja Wójta Gminy Hażlach o udzielonych dotacjach finansowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu z dnia 24 stycznia 2022 roku

 

Materiały

Załącznik numer 1 - Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego
wzor​_oferty​_2018.docx 0.05MB
Załącznik numer 5 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
wzor​_sprawozdania​_2018.docx 0.04MB
Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego
formularz​_konsultacji​_2021.docx 0.01MB
Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowych
formularz​_zgloszeniowy​_2021.docx 0.01MB
Wniosek realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
wniosek​_sport​_2017.docx 0.02MB
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
sprawozdanie​_sport​_2012.docx 0.02MB
Uchwała Numer III/17/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Uchwala​_III​_17​_2021​_z​_24​_02​_2021.pdf 0.27MB
Uchwała Numer III/17/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (dostępna cyfrowo)
Uchwala​_III​_17​_2021​_z​_24​_02​_2021​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.03MB
Uchwała Numer X/67/2022 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Numer III/17/2021 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Uchwala​_X​_67​_2022​_z​_26​_10​_2022.pdf 0.16MB
Uchwała Numer X/67/2022 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Numer III/17/2021 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (dostępna cyfrowo)
Uchwala​_X​_67​_2022​_z​_26​_10​_2022​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia Wójta Gminy Hażlach za wybitne osiągnięcia w sporcie
Wniosek​_nagrody​_wyroznienia​_sportowe.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: nagrody i wyróżnienia sportowe
Klauzula​_nagrody​_wyroznienia​_sportowe.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: nagrody i wyróżnienia sportowe (dostępna cyfrowo)
Klauzula​_nagrody​_wyroznienia​_sportowe​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}