W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

05.02.2024

OŚ.6220.6.2023

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
o   zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach ewidencyjnych 344/2, 345/2 obręb 0001 Barycz, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dokumentacji zebranej w wyniku prowadzonego postępowania.
Stosownie do cytowanego wyżej przepisu organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów i zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9 pok. nr 28 (budynek B) w godz. pracy Urzędu (tj.: pn. 8:00-16:00, wt - pt 7:30-15:30).
W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775), wszelkie zawiadomienia oraz doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ich ogłoszenia.

Wójt Gminy Dobroń

Robert Jarzębak

 

Materiały

OŚ.6220.6.2023
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2024 08:18 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Wnuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego 1.0 06.02.2024 08:18 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}