W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Wójta Gminy Dobroń nr VIII/110/2023

14.09.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Gminy Dobroń, przeznaczonych do wydzierżawienia w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506) Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Dzierżawa nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.
§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobroniu przy ulicy 11 Listopada 9, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu, adres: samorzad.gov.pl/web/gmina-dobron. Informację
o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Dobroniu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Materiały

WYKAZ NA orpelów 2023.docx
WYKAZ​_NA​_orpelów​_2023.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.09.2023 14:00 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kaniecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Dobroń nr VIII/110/2023 1.0 15.09.2023 14:00 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}