W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/9/2024

12.01.2024

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Gminy Dobroń, przeznaczonych do użyczenia w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do użyczenia na okres 3 lat nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Użyczenie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.
§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobroniu przy ulicy 11 Listopada 9, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu, adres: samorzad.gov.pl/web/gmina-dobron. Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Dobroniu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Robert Jarzębak

 

Materiały

Wykaz na lokal sienkiewicza 60.docx
Wykaz​_na​_lokal​_sienkiewicza​_60.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.01.2024 13:12 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kaniecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/9/2024 1.0 17.01.2024 13:12 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}