W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/50/2024 Wójta Gminny Dobroń

09.04.2024

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Dobroń przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), w związku z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2024 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Zapewnia się na terenie gminy Dobroń następujące miejsca przeznaczone
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
2. Tablice ogłoszeniowe u sołtysów w sołectwach.
3. W Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, przed budynkiem Urzędu Gminy – specjalna tablica wolnostojąca z napisem ,,Informacje Wyborcze”.

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód oraz nie mogą zasłaniać urzędowych obwieszczeń wyborczych.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobroń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Dobroń
/-/ Robert Jarzębak

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.04.2024 10:09 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Kimla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/50/2024 Wójta Gminny Dobroń 1.0 10.04.2024 10:09 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}