W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/28/2024

06.02.2024

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Dobroń przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2024 r. poz. 109) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zapewnia się na terenie gminy Dobroń następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
2. Tablice ogłoszeniowe u sołtysów w sołectwach.
3. W Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, przed budynkiem Urzędu Gminy – specjalna tablica wolnostojąca z napisem ,,Informacje Wyborcze”.

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód oraz nie mogą zasłaniać urzędowych obwieszczeń wyborczych.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobroń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy Dobroń
/-/Robert Jarzębak

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2024 13:41 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Kimla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/28/2024 1.0 07.02.2024 13:41 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}