W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/12/2024

17.01.2024

w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736) oraz § 7 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2094) Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:

§1
1.    Ustala się plan dyżuru wakacyjnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w sposób następujący:
- Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział w Mogilnie Dużym) i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym: 01.07.2024 r. – 10.07.2024 r.
- Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział w Chechle Drugim) i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim: 11.07.2024 r. – 22.07.2024 r.,
- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dobroniu: 23.07.2024 r. – 01.08.2024 r.,
- Publiczne Przedszkole w Dobroniu 02.08.2024 r. – 14.08.2024 r.,
2.    Dyżur będzie prowadzony od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30.

§2
1.    Okres dyżuru nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od września bieżącego roku.
2.    Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.

§3
1.    Rodzice/prawni opiekunowie dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w terminie od dnia 02.04.2024 r. do dnia 15.04.2024 r.
2.    W uzasadnionych przypadkach, o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami, zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można dokonać w innym terminie niż wskazany w ust. 1.
3.    Zapisów dokonuje się w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu, składając wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z oświadczeniem o odbiorze dziecka – załącznik nr 2.
4.    Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana w dniu 29.04.2024 r.

§4
Na podstawie zebranych od rodziców wniosków w czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się w miesiącu lipcu i sierpniu maksymalnie dwie grupy.

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Publicznego Przedszkola w Dobroniu oraz Szkoły  Podstawowej w Dobroniu, Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym i Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Materiały

Zarządzenie Wójta dyżur wakacyjny 2024 projekt.docx
Zarządzenie​_Wójta​_dyżur​_wakacyjny​_2024​_projekt.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.01.2024 08:28 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Jardzioch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/12/2024 2.0 22.01.2024 08:29 Marcin Cieślak
Zarządzenie nr VIII/12/2024 1.0 22.01.2024 08:28 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}