W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu

26.02.2013

Materiały

Uchwała nr XXVI/188/2013 w sprawiewyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Dobroń
uchwała​_nr​_XXVI1882013.pdf 0.37MB
Uchwała nr XXVI/189/2013 w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobroniu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroniu w samorządową instytucję kultury
uchwała​_nr​_XXVI1892013.pdf 0.17MB
Uchwała nr XXVI/190/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2013 - 2020
UchwałaXXVI19020132013-02-26.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXVI/191/2013 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2013
UchwałaXXVI19120132013-02-26.pdf 0.07MB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI.191.2013.xls
Załącznik​_nr​_1​_do​_uchwały​_nr​_XXVI1912013.xls 0.03MB
Uchwała nr XXVI/192/2013 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobroniu
UchwałaXXVI19220132013-02-26.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXVI/193/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń
uchwała​_nr​_XXVI1932013.pdf 0.17MB
Uchwała nr XXVI/194/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
uchwała​_nr​_XXVI1942013.pdf 0.08MB
Uchwała nr XXVI/195/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
uchwała​_nr​_XXVI1952013.pdf 0.80MB
Uchwała nr XXVI/196/2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobroń
uchwała​_nr​_XXVI1962013.pdf 0.07MB
Uchwała nr XXVI/197/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
uchwała​_nr​_XXVI1972013.pdf 0.12MB
Uchwała nr XXVI/198/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 llistopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustaw
uchwała​_nr​_XXVI1982013.pdf 0.06MB
Uchwała nr XXVI/199/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Mały krok do przedszkola, wielki do Europy" o nr WND-POKL.09.01.01-10-067/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego
UchwałaXXVI19920132013-02-26.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2023 13:48 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXVI Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 31.01.2023 13:48 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}