W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu

XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu
2023-02-28 09:00
 

Urząd Gminy w Dobroniu, Dobroń ul. 11 listopada 9 Sala konferencyjna - parter
 • KIEDY

  28 lutego 2023 (wtorek)

  godz. 09:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Urząd Gminy w Dobroniu

  Dobroń ul. 11 listopada 9

  Sala konferencyjna - parter

Planowany porządek obrad

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
4.    Korespondencja i sprawy różne.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2023- 2028 (opinia Komisji Kultury).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobroń na lata 2023-2025 (opinia Komisji Kultury).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Dobroń w 2022 roku oraz potrzeb związanych z realizacja zadań (opinia Komisji Kultury).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023 (opinia Komisji Rozwoju).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży (opinia Komisji Rolnictwa).  
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (opinia Komisji Rolnictwa).  
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2023 roku” (opinia Komisji Rolnictwa).
12.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych (opinia Komisji Kultury).
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich (opinia Komisji Rozwoju).
14.    Zatwierdzenie sprawozdań z pracy Komisji rady Gminy w Dobroniu za rok 2022.
15.    Przyjęcie wniosków do protokołu nr XLVII/2023 z sesji Rady Gminy.
16.    Zamknięcie sesji.

Materiały

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przystąpienia​_do​_sporządzenia​_zmiany​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego​_dla​_obszaru​_części​_sołectw​_Dobroń​_Poduchowny,​_Zakrzewki,​_Wincentów,​_Dobroń​_Mały​_i​_Dobroń​_Duży.pdf 0.14MB
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_​_zaliczenia​_dróg​_do​_kategorii​_dróg​_gminnych​_oraz​_ustalenia​_ich​_przebiegu.pdf 0.13MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2023 roku”
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przyjęcia​_„Programu​_opieki​_nad​_zwierzętami​_bezdomnymi​_oraz​_zapobiegania​_bezdomności​_zwierząt​_na​_terenie​_Gminy​_Dobroń​_w​_2023​_roku”.pdf 0.10MB
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi Dobroń 2023
Program​_opieki​_nad​_zwierzętami​_bezdomnymi​_Dobroń​_2023.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń na lata 2023 – 2028
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Gminnego​_Programu​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_oraz​_Ochrony​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_w​_Gminie​_Dobroń​_na​_lata​_2023​_–​_2028​_.pdf 0.10MB
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobroń
Gminny​_Program​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_oraz​_Ochrony​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_w​_Gminie​_Dobroń.pdf 0.72MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_ustalenia​_stawki​_za​_1 kilometr​_przebiegu​_pojazdu​_na​_cele​_przewozu​_dzieci​_niepełnosprawnych.pdf 0.17MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2023
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zmian​_w Uchwale​_Budżetowej​_Gminy​_Dobroń​_na​_rok​_2023.pdf 0.67MB
Projekt uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_zwołania​_zebrań​_wiejskich​_w celu​_dokonania​_wyboru​_sołtysów​_i​_rad​_sołeckich.pdf 0.21MB
Sprawozdanie roczne 2022 r. z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Sprawozdanie​_roczne​_2022​_r​_z​_realizacji​_ustawy​_o​_wspieraniu​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastępczej.pdf 0.21MB
Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
Uzasadnienie​_do​_uchwały​_w​_sprawie​_przyjęcie​_sprawozdania​_z​_realizacji​_zadań​_z​_zakresu​_wspierania​_rodziny.pdf 0.09MB
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobroń na lata 2023-2025
Uzasadnienie​_do​_Uchwały​_w​_sprawie​_przyjęcia​_Gminnego​_Programu​_Wspierania​_Rodziny​_​_w​_Gminie​_Dobroń​_​_na​_lata​_2023-2025.pdf 0.11MB
Załącznik do Uchwały drogi Orpelów Numerki
Załącznik​_do​_Uchwały​_drogi​_Orpelów​_Numerki.pdf 0.25MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2023 09:36 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Kaczmarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLVIII Sesja Rady Gminy w Dobroniu 1.0 23.02.2023 09:36 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}