W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wójt

mgr Robert Jarzębak

Robert Jarzębak

Kompetencje Wójta

1) reprezentowanie gminy i Urzędu,
2) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych bądź wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4) wydawanie przepisów porządkowych,
5) wykonywanie budżetu gminy i innych uchwał Rady,
6) przedkładanie Wojewodzie bądź Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
7) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
8) kierowanie akcją w razie wystąpienia na terenie gminy zagrożenia klęską żywiołową,
9) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
10) występowanie do Rady z wnioskiem o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy,
11) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie administracji publicznej,
12) upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania aktów administracyjnych i prowadzenia postępowań administracyjnych,
13) gospodarowanie mieniem komunalnym oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu,
14) gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami,
15) nadzorowanie gminnych jednostek organizacyjnych i dokonywanie ocen ich działalności,

Godziny przyjęć

poniedziałek 10.00 - 17.00
czwartek 09.00 - 14.00
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.01.2023 13:51 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Cieślak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wójt 2.0 26.04.2023 10:37 Marcin Cieślak
Wójt 1.0 02.01.2023 13:51 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}