W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zbiór aktów prawa miejscowego

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.03.2023 08:37 Marcin Cieślak
Pierwsza publikacja:
20.02.2023 13:15 Marcin Cieślak
{"sourceType":"FILE","description":"Źródło danych: http://dziennik.lodzkie.eu/#/publisher-browse","data":"Pozycja;Data aktu;Data publikacji;Tytuł\r\n2410;28-02-2023;21-03-2023;Uchwała nr XLVIII/354/23 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych\r\n2468;28-02-2023;22-03-2023;Uchwała nr XLVIII/353/23 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2023 roku”\r\n912;12-01-2023;02-02-2023;\"Uchwała nr XLVII/347/23 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w  postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu\"\" na lata 2019- 2023\"\r\n7389;29-11-2022;13-12-2022;Uchwała nr XLV/329/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n7463;29-11-2022;14-12-2022;Uchwała nr XLV/327/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok\r\n7540;29-11-2022;15-12-2022;Uchwała nr XLV/328/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok\r\n7541;29-11-2022;15-12-2022;Uchwała nr XLV/332/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych\r\n7884;29-11-2022;21-12-2022;Uchwała nr XLV/330/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów-Piaski\r\n7885;29-11-2022;21-12-2022;\"Uchwała nr XLV/331/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia \"\"Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok\"\"\"\r\n681;28-11-2022;26-01-2023;\"Aneks nr 1 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 28 listopada 2022 r. do porozumienia w sprawie realizacji zadania z zkresu administracji rządowej polegającego na udzialaniu nieodpłatnej pomocy prawnej\"\r\n6611;15-11-2022;22-11-2022;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 15 listopada 2022 r.\"\r\n6278;03-10-2022;10-11-2022;\"Porozumienie nr 031.13.2022 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 3 października 2022 r.\"\r\n5768;29-09-2022;21-10-2022;Uchwała nr XLIII/320/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela\r\n5769;29-09-2022;21-10-2022;Uchwała nr XLIII/319/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów-Enklawa\r\n6183;29-09-2022;08-11-2022;Uchwała nr XLIII/316/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń\r\n2099;30-06-2022;10-03-2023;Zarządzenie nr VIII/66/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2021 r.\r\n2152;30-06-2022;13-03-2023;Zarządzenie nr VIII/67/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2021 r.\r\n4681;30-06-2022;24-08-2022;\"Aneks nr 7/GK/2022 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 czerwca 2022 r. do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r.\"\r\n4129;28-06-2022;20-07-2022;Uchwała nr XLI/311/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobroń w roku szkolnym 2022/2023\r\n1934;28-06-2022;06-03-2023;Uchwała nr XLI/309/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022\r\n1935;28-06-2022;06-03-2023;Zarządzenie nr VIII/64/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n3858;22-06-2022;04-07-2022;\"Aneks nr 6/GK/2022 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 22 czerwca 2022 r. do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie lokalnego transportu publicznego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r.\"\r\n984;15-06-2022;06-02-2023;Zarządzenie nr VIII/59/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n757;08-06-2022;30-01-2023;Zarządzenie nr VIII/54/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n3647;31-05-2022;20-06-2022;Uchwała nr XL/301/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Pierwsze\r\n3668;31-05-2022;21-06-2022;Uchwała nr XL/299/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2022 roku”\r\n613;31-05-2022;25-01-2023;Uchwała nr XL/296/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022\r\n673;31-05-2022;26-01-2023;Zarządzenie nr VIII/52/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n3844;26-05-2022;01-07-2022;\"Porozumienie nr 031.2.2022 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 8 marca 2022 roku\"\r\n5969;19-05-2022;28-10-2022;Zarządzenie nr VIII/48/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n5971;17-05-2022;28-10-2022;Uchwała nr XXXIX/292/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022\r\n5970;17-05-2022;28-10-2022;Zarządzenie nr VIII/45/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n5967;29-04-2022;28-10-2022;Zarządzenie nr VIII/41/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n2914;28-04-2022;18-05-2022;Uchwała nr XXXVIII/289/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Dobroń w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu\r\n5966;28-04-2022;28-10-2022;Uchwała nr XXXVIII/287/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022\r\n5961;20-04-2022;28-10-2022;Zarządzenie nr VIII/38/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n5960;14-04-2022;28-10-2022;Zarządzenie nr VIII/36/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n2072;31-03-2022;15-04-2022;Uchwała nr XXXVII/278/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty\r\n2552;31-03-2022;06-05-2022;Uchwała nr XXXVII/282/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Pierwsze\r\n2695;31-03-2022;11-05-2022;Uchwała nr XXXVII/271/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży\r\n5529;31-03-2022;13-10-2022;Uchwała nr XXXVII/273/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022\r\n5956;31-03-2022;28-10-2022;Uchwała nr XXXVII/274/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022\r\n5958;31-03-2022;28-10-2022;Zarządzenie nr VIII/32/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n5861;21-03-2022;25-10-2022;Zarządzenie nr VIII/29/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n5826;14-03-2022;24-10-2022;Zarządzenie nr VIII/27/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n5622;28-02-2022;18-10-2022;Zarządzenie nr VIII/24/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n1277;17-02-2022;08-03-2022;Uchwała nr XXXV/267/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Ldzań\r\n1278;17-02-2022;08-03-2022;Uchwała nr XXXV/268/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2022 roku”\r\n1279;17-02-2022;08-03-2022;Uchwała nr XXXV/269/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej z Gminy Dobroń w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu\r\n3072;02-02-2022;25-05-2022;Zarządzenie nr VIII/17/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n3070;01-02-2022;25-05-2022;Uchwała nr XXXIV/265/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2022\r\n3071;01-02-2022;25-05-2022;Zarządzenie nr VIII/15/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n5952;01-02-2022;28-10-2022;Uchwała nr XXXIV/263/22 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/253/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021r.\r\n3067;24-01-2022;25-05-2022;Zarządzenie nr VIII/10/2022 Wójta Gminy Dobroń z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Dobroń na 2022 r.\r\n1754;30-12-2021;31-03-2022;Uchwała nr XXXIII/251/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021\r\n3063;30-12-2021;25-05-2022;Uchwała nr XXXIII/253/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2022 rok\r\n428;30-12-2021;21-01-2022;Uchwała nr XXXIII/256/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Pierwsze\r\n4297;30-12-2021;27-07-2022;Uchwała nr XXXIII/254/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021\r\n6119;30-11-2021;06-12-2021;Uchwała nr XXXII/239/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok\r\n6120;30-11-2021;06-12-2021;Uchwała nr XXXII/240/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok\r\n6121;30-11-2021;06-12-2021;Uchwała nr XXXII/241/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n6252;30-11-2021;08-12-2021;Uchwała nr XXXII/243/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Drugie\r\n6652;30-11-2021;20-12-2021;Uchwała nr XXXII/245/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego\r\n1094;30-11-2021;24-02-2022;Uchwała nr XXXII/237/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021\r\n5753;18-11-2021;29-11-2021;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 18 listopada 2021 r.\"\r\n5286;28-10-2021;17-11-2021;Uchwała nr XXXI/235/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobroń\r\n6210;28-10-2021;08-12-2021;Uchwała nr XXXI/229/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały\r\n41;28-10-2021;04-01-2022;Uchwała nr XXXI/232/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021\r\n5098;12-10-2021;10-11-2021;\"Porozumienie nr 8/2021 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 12 października 2021 r.\"\r\n5426;30-09-2021;22-11-2021;Uchwała nr XXX/228/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021\r\n4302;26-08-2021;17-09-2021;Uchwała nr XXIX/226/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021\r\n3316;29-06-2021;22-07-2021;Uchwała nr XXVIII/224/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Pierwsze\r\n3317;29-06-2021;22-07-2021;Uchwała nr XXVIII/223/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobroń w roku szkolnym 2021/2022\r\n3002;10-06-2021;01-07-2021;\"Aneks nr 5/GK/2021 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 10 czerwca 2021 r. do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie lokalnego transportu publicznego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r.\"\r\n2853;27-05-2021;22-06-2021;Uchwała nr XXVII/215/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobroń\r\n4001;27-05-2021;27-08-2021;Uchwała nr XXVII/212/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroń na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”\r\n2245;29-04-2021;19-05-2021;Uchwała nr XXVI/205/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/191/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobroń za rok 2021\r\n2246;29-04-2021;19-05-2021;Uchwała nr XXVI/208/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Drugie\r\n1822;30-03-2021;23-04-2021;Uchwała nr XXV/199/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobroń na lata 2021-2025\r\n5096;01-03-2021;10-11-2021;\"Aneks nr 1/2021 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 1 marca 2021 r. do porozumienia nr 1/2020 zawartego w dniu 16 września 2020 roku\"\r\n1260;25-02-2021;19-03-2021;Uchwała nr XXIV/188/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2021 roku”\r\n1333;25-02-2021;24-03-2021;Uchwała nr XXIV/191/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobroń za rok 2021\r\n1337;25-02-2021;24-03-2021;Uchwała nr XXIV/189/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobroń na lata 2021-2024\r\n7222;29-12-2020;30-12-2020;Uchwała nr XXII/183/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n244;29-12-2020;21-01-2021;Uchwała nr XXII/182/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń\r\n2323;29-12-2020;24-05-2021;Uchwała nr XXII/177/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2021 rok\r\n286;29-12-2020;22-01-2021;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2021\"\r\n7230;16-12-2020;31-12-2020;\"Porozumienie Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 16 grudnia 2020 r.\"\r\n6720;26-11-2020;07-12-2020;Uchwała nr XXI/161/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n6721;26-11-2020;07-12-2020;Uchwała nr XXI/162/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok\r\n6722;26-11-2020;07-12-2020;Uchwała nr XXI/166/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi\r\n6723;26-11-2020;07-12-2020;Uchwała nr XXI/170/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty\r\n6724;26-11-2020;07-12-2020;Uchwała nr XXI/172/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym\r\n6753;26-11-2020;07-12-2020;Uchwała nr XXI/171/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n6754;26-11-2020;07-12-2020;Uchwała nr XXI/173/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi\r\n6924;26-11-2020;14-12-2020;Uchwała nr XXI/167/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Dobroń w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę\r\n5930;29-10-2020;06-11-2020;Uchwała nr XX/155/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok\r\n5960;29-10-2020;09-11-2020;Uchwała nr XX/156/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń\r\n6062;29-10-2020;13-11-2020;Uchwała nr XX/153/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr VII/46/19 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela\r\n6063;29-10-2020;13-11-2020;Uchwała nr XX/157/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów\r\n703;16-09-2020;17-02-2021;\"Porozumienie nr 1/2020 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 16 września 2020 r.\"\r\n4516;20-07-2020;10-08-2020;Uchwała nr XVIII/140/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroń\r\n4502;20-07-2020;10-08-2020;Uchwała nr XVIII/139/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobroń w roku szkolnym 2020/2021\r\n4234;16-06-2020;22-07-2020;Uchwała nr XVII/129/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/78/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n3944;04-06-2020;13-07-2020;\"Aneks nr 4/GK/2020 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 4 czerwca 2020 r. do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie lokalnego transportu publicznego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r.\"\r\n3124;14-05-2020;03-06-2020;Uchwała nr XVI/122/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n1920;27-02-2020;24-03-2020;Uchwała nr XV/120/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2020 roku”\r\n1311;30-01-2020;25-02-2020;Uchwała nr XIV/112/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania\r\n277;30-12-2019;16-01-2020;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2020\"\r\n455;30-12-2019;21-01-2020;Uchwała nr XIII/103/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobroń w roku szkolnym 2019/2020\r\n867;30-12-2019;07-02-2020;Uchwała nr XIII/104/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń\r\n952;30-12-2019;12-02-2020;Uchwała nr XIII/102/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania\r\n2640;30-12-2019;05-05-2020;Uchwała nr XIII/101/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2020\r\n6811;28-11-2019;12-12-2019;Uchwała nr XII/91/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok\r\n6812;28-11-2019;12-12-2019;Uchwała nr XII/92/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok\r\n6813;28-11-2019;12-12-2019;Uchwała nr XII/93/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n83;28-11-2019;14-01-2020;Uchwała nr XII/94/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu\r\n84;28-11-2019;14-01-2020;\"Uchwała nr XII/95/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia \"\"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobroń”\"\r\n6048;29-10-2019;19-11-2019;Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie gminy na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego\r\n6049;29-10-2019;19-11-2019;Uchwała nr XI/85/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobroń\r\n6050;29-10-2019;19-11-2019;Uchwała nr XI/86/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2016-2020\r\n6051;29-10-2019;19-11-2019;Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu\r\n59;16-10-2019;13-01-2020;\"Porozumienie nr 1/2019 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 16 października 2019 r.\"\r\n5582;26-09-2019;18-10-2019;Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze\r\n5613;26-09-2019;21-10-2019;Uchwała nr X/72/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie\r\n4019;25-06-2019;16-07-2019;Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów\r\n4020;25-06-2019;16-07-2019;Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty\r\n3709;31-05-2019;01-07-2019;\"Aneks nr 3/GK/2019 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 31 maja 2019 r. do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie lokalnego transportu publicznego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r.\"\r\n3466;30-05-2019;21-06-2019;Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku\r\n3513;30-05-2019;24-06-2019;Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela\r\n3045;30-04-2019;21-05-2019;Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów\r\n2467;28-03-2019;24-04-2019;Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2019 roku”\r\n2544;28-03-2019;26-04-2019;Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 marca 2019 r. sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Dobroń\r\n2943;28-03-2019;16-05-2019;Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobroń\r\n2944;28-03-2019;16-05-2019;Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobroń\r\n1619;28-02-2019;21-03-2019;Uchwała nr III/17/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023\r\n1620;28-02-2019;21-03-2019;Uchwała nr III/20/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Dobroń\r\n1621;28-02-2019;21-03-2019;Uchwała nr III/21/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych\r\n1622;28-02-2019;21-03-2019;Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych idróg będących wzarządzie gminy na cele niezwiązane zpotrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego\r\n1089;27-12-2018;26-02-2019;Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2019 r.\r\n526;19-12-2018;22-01-2019;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2019\"\r\n6395;15-11-2018;06-12-2018;Uchwała nr XLII/326/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok\r\n6396;15-11-2018;06-12-2018;Uchwała nr XLII/327/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n6397;15-11-2018;06-12-2018;Uchwała nr XLII/328/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok\r\n6285;30-10-2018;30-11-2018;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 października 2018 r.\"\r\n6286;30-10-2018;30-11-2018;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 października 2018 r.\"\r\n5883;16-10-2018;08-11-2018;\"Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 16 października 2018 r.\"\r\n5635;11-10-2018;31-10-2018;Uchwała nr XLI/322/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok\r\n4918;18-09-2018;28-09-2018;Uchwała nr XL/313/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Dobroń\r\n5196;18-09-2018;09-10-2018;Uchwała nr XL/314/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej\r\n5197;18-09-2018;09-10-2018;Uchwała nr XL/315/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobroń\r\n5198;18-09-2018;09-10-2018;Uchwała nr XL/316/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobroń\r\n5199;18-09-2018;09-10-2018;Uchwała nr XL/317/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobroń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych\r\n3564;26-06-2018;17-07-2018;Uchwała nr XXXIX/306/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroń do roku 2020”\r\n3565;26-06-2018;17-07-2018;Uchwała nr XXXIX/310/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu\r\n3159;29-05-2018;19-06-2018;Uchwała nr XXXVIII/295/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Dobroń\r\n3160;29-05-2018;19-06-2018;Uchwała nr XXXVIII/296/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości\r\n3161;29-05-2018;19-06-2018;Uchwała nr XXXVIII/300/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobroń na okręgi wyborcze\r\n2741;10-05-2018;16-05-2018;\"Aneks nr 2/GK/2018 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 10 maja 2018 r. do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r.\"\r\n2039;27-03-2018;17-04-2018;Uchwała nr XXXVI/284/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych\r\n1360;27-02-2018;20-03-2018;Uchwała nr XXXV/275/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobroń na okręgi wyborcze\r\n1361;27-02-2018;20-03-2018;Uchwała nr XXXV/277/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2018 roku”\r\n136;28-12-2017;10-01-2018;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2018\"\r\n490;28-12-2017;26-01-2018;Uchwała nr XXXIII/264/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2018 r.\r\n5151;30-11-2017;06-12-2017;Uchwała nr XXXII/249/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok\r\n5152;30-11-2017;06-12-2017;Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok\r\n5153;30-11-2017;06-12-2017;Uchwała nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n5632;30-11-2017;21-12-2017;Uchwała nr XXXII/254/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów\r\n4604;26-10-2017;16-11-2017;Uchwała nr XXXI/244/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobroń\r\n4605;26-10-2017;16-11-2017;Uchwała nr XXXI/246/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/63/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów\r\n4485;18-10-2017;06-11-2017;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 18 października 2017 r.\"\r\n4486;18-10-2017;06-11-2017;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 18 października 2017 r.\"\r\n4747;10-10-2017;17-11-2017;\"Porozumienie nr 1/2017 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 10 października 2017 r.\"\r\n4366;28-09-2017;19-10-2017;Uchwała nr XXX/236/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/63/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów\r\n4367;28-09-2017;19-10-2017;Uchwała nr XXX/237/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń\r\n3279;27-06-2017;18-07-2017;Uchwała nr XXIX/222/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu\r\n2645;08-05-2017;25-05-2017;\"Aneks nr 1/GK/2017 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 8 maja 2017 r. Gminy Łask do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r.\"\r\n2548;27-04-2017;18-05-2017;Uchwała nr XXVII/208/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu\r\n2549;27-04-2017;18-05-2017;Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu\r\n480;31-03-2017;24-01-2018;Sprawozdanie nr 1/2016 Wójta Gminy Dobroń z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Dobroń za 2016 rok\r\n1877;30-03-2017;10-04-2017;Uchwała nr XXVI/201/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego\r\n2197;30-03-2017;20-04-2017;Uchwała nr XXVI/199/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Dobroń\r\n2198;30-03-2017;20-04-2017;Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów\r\n1261;21-02-2017;14-03-2017;Uchwała nr XXV/195/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania\r\n585;13-01-2017;26-01-2017;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2017\"\r\n114;20-12-2016;09-01-2017;Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2017\r\n5596;09-12-2016;16-12-2016;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 9 grudnia 2016r.\"\r\n5597;09-12-2016;16-12-2016;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 9 grudnia 2016r.\"\r\n5300;29-11-2016;06-12-2016;Uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok\r\n5301;29-11-2016;06-12-2016;Uchwała nr XXIII/175/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok\r\n5302;29-11-2016;06-12-2016;Uchwała nr XXIII/176/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n5432;29-11-2016;09-12-2016;Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi\r\n5646;29-11-2016;20-12-2016;Uchwała nr XXIII/177/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej\r\n5647;29-11-2016;20-12-2016;Uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Orpelów i Poleszyn w gminie Dobroń\r\n4658;25-10-2016;14-11-2016;Uchwała nr XXII/167/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Orpelów i Poleszyn w gminie Dobroń\r\n4659;25-10-2016;14-11-2016;Uchwała nr XXII/170/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów Francuski\r\n4660;25-10-2016;14-11-2016;Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu\r\n4661;25-10-2016;14-11-2016;Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty\r\n5798;14-10-2016;29-12-2016;\"Porozumienie nr 3/2016 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 października 2016r.\"\r\n4333;27-09-2016;18-10-2016;Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygoń\r\n4334;27-09-2016;18-10-2016;Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygoń\r\n3673;21-07-2016;11-08-2016;Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania\r\n3191;28-06-2016;15-07-2016;Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi\r\n3310;28-06-2016;19-07-2016;Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/142/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobroń Spółce Wodnej w Dobroniu, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania\r\n3311;28-06-2016;19-07-2016;Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania\r\n2581;24-05-2016;14-06-2016;Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów\r\n2582;24-05-2016;14-06-2016;Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobroń Spółce Wodnej w Dobroniu, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania\r\n2163;22-04-2016;13-05-2016;\"Porozumienie międzygminne Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego\"\r\n2130;21-04-2016;12-05-2016;Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu\r\n2148;21-04-2016;13-05-2016;Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze w rejonie ul. Torowej\r\n1663;22-03-2016;12-04-2016;Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodów placówek szkolnych oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę\r\n1664;22-03-2016;12-04-2016;Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania\r\n1665;22-03-2016;12-04-2016;Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu\r\n1666;22-03-2016;12-04-2016;Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi\r\n841;11-02-2016;23-02-2016;Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi\r\n938;11-02-2016;26-02-2016;Uchwała nr XV/118/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, dla których gmina Dobroń jest organem prowadzącym\r\n1167;11-02-2016;11-03-2016;Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobroń na lata 2016-2020\r\n1168;11-02-2016;11-03-2016;Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwał określających przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Dobroń oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków\r\n1169;11-02-2016;11-03-2016;Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobroń\r\n362;04-01-2016;27-01-2016;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2016\"\r\n382;22-12-2015;27-01-2016;Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Dobrońskie Centrum Kultury\r\n383;22-12-2015;27-01-2016;Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orpelów\r\n384;22-12-2015;27-01-2016;Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orpelów\r\n385;22-12-2015;27-01-2016;Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Drugie\r\n710;22-12-2015;15-02-2016;Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2016 r.\r\n337;21-12-2015;25-01-2016;\"Porozumienie nr 2/2015 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej\"\r\n5381;09-12-2015;14-12-2015;Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok\r\n5382;09-12-2015;14-12-2015;Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych\r\n4505;17-11-2015;25-11-2015;Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok\r\n4506;17-11-2015;25-11-2015;Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok\r\n4507;17-11-2015;25-11-2015;Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n4508;17-11-2015;25-11-2015;Uchwała nr XII/86/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych\r\n5642;17-11-2015;18-12-2015;Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie w części obejmującej teren oznaczony symbolem C1U1\r\n5867;17-11-2015;31-12-2015;Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Drugie\r\n4105;22-10-2015;30-10-2015;Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n4800;22-10-2015;03-12-2015;Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2011-2015\r\n4801;22-10-2015;03-12-2015;Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dobroń\r\n4312;09-10-2015;10-11-2015;\"Porozumienie nr 3/2015 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 9 października 2015r.\"\r\n3767;24-09-2015;05-10-2015;Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi\r\n3768;24-09-2015;05-10-2015;Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n3961;24-09-2015;16-10-2015;Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów Francuski\r\n4212;24-09-2015;05-11-2015;Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów\r\n4525;24-09-2015;26-11-2015;Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń\r\n3522;23-07-2015;11-09-2015;Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej\r\n2823;23-06-2015;14-07-2015;Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dobroń\r\n3210;23-06-2015;13-08-2015;Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych\r\n3027;08-06-2015;30-07-2015;\"Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Dobroń z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dobroń do środowiskowego domu samopomocy typu C prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi\"\r\n2098;30-04-2015;15-05-2015;Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów\r\n2374;30-04-2015;10-06-2015;Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu\r\n2562;30-04-2015;25-06-2015;Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Wymysłów Francuski\r\n1786;24-03-2015;27-04-2015;Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobroń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków\r\n1193;28-01-2015;27-03-2015;\"Porozumienie nr 03/2015 Wojewody Łódzkiego; Wójta Gminy Dobroń z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych\"\r\n432;26-01-2015;11-02-2015;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu jej mieszkańców w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2015\"\r\n390;23-12-2014;10-02-2015;Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2015 r.\r\n4019;06-11-2014;17-11-2014;Uchwała nr XLV/322/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok\r\n4020;06-11-2014;17-11-2014;Uchwała nr XLV/323/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 roku\r\n4021;06-11-2014;17-11-2014;Uchwała nr XLV/324/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n4333;31-10-2014;02-12-2014;\"Porozumienie nr 3/2014 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 31 października 2014r.\"\r\n3182;19-08-2014;22-08-2014;Uchwała nr XLII/316/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n2611;26-06-2014;07-07-2014;Uchwała nr XLI/305/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/195/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n2612;26-06-2014;07-07-2014;Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty\r\n2965;26-06-2014;01-08-2014;Uchwała nr XLI/301/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Dobroń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania\r\n2966;26-06-2014;01-08-2014;Uchwała nr XLI/304/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów\r\n2967;26-06-2014;01-08-2014;Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Przygoń\r\n4231;26-06-2014;27-11-2014;Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Dobroń z dnia 26 czerwca 2014r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok\r\n2469;22-05-2014;13-06-2014;Uchwała nr XL/295/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/158/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne\r\n2530;22-05-2014;25-06-2014;Uchwała nr XL/294/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr XII/76/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania\r\n2017;24-04-2014;30-04-2014;Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości\r\n2468;24-04-2014;13-06-2014;Uchwała nr XXXIX/283/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu\r\n2298;25-03-2014;29-05-2014;Uchwała nr XXXVIII/280/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dobroń Mały i Mogilno Małe\r\n1152;25-02-2014;06-03-2014;Uchwała nr XXXVII/269/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości\r\n1303;25-02-2014;14-03-2014;\"Uchwała nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \"\"Pomoc gminy w zakresie dożywiana\"\" na lata 2014-2020\"\r\n1304;25-02-2014;14-03-2014;\"Uchwała nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"\"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\"\" na lata 2014-2020\"\r\n1410;25-02-2014;20-03-2014;\"Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia \"\"Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobroń - aktualizacja na lata 2014-2018 z perspektywą do 2032 r.\"\"\"\r\n1262;21-02-2014;13-03-2014;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz ponoszenia opłat przez Gminę Dobroń z tytułu pobytu mieszkańca Gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach\"\r\n190;19-12-2013;16-01-2014;Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie gminy na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego\r\n479;19-12-2013;06-02-2014;Uchwała nr XXXVI/255/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2014 r.\r\n5281;26-11-2013;05-12-2013;Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok\r\n5282;26-11-2013;05-12-2013;Uchwała nr XXXIV/248/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n5283;26-11-2013;05-12-2013;Uchwała nr XXXIV/249/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok\r\n5284;26-11-2013;05-12-2013;Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych\r\n5346;24-10-2013;09-12-2013;Uchwała nr XXXII/245/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu\r\n1127;18-10-2013;05-03-2014;\"Porozumienie nr 2/2013 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 18 października 2013r.\"\r\n4545;19-09-2013;16-10-2013;Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 19 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu\r\n3608;18-06-2013;11-07-2013;Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi\r\n3755;18-06-2013;22-07-2013;Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu\r\n3838;18-06-2013;30-07-2013;Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń\r\n3922;18-06-2013;06-08-2013;Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie w części obejmującej teren oznaczony symbolem A21PU\r\n3118;30-04-2013;10-06-2013;Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu\r\n3754;30-04-2013;22-07-2013;Uchwała nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu\r\n4167;30-04-2013;02-09-2013;Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobroń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków\r\n3516;26-04-2013;04-07-2013;\"Aneks nr 2/2013 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2013r.\"\r\n3512;29-03-2013;04-07-2013;\"Aneks nr 1/2013 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 29 marca 2013r.\"\r\n1541;26-02-2013;15-03-2013;Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń\r\n1542;26-02-2013;15-03-2013;\"Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości\ni zagospodarowania tych odpadów\"\r\n1543;26-02-2013;15-03-2013;Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości\r\n1544;26-02-2013;15-03-2013;Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobroń\r\n903;02-01-2013;18-02-2013;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach\"\r\n556;20-12-2012;01-02-2013;Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych\r\n593;20-12-2012;04-02-2013;Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru\r\n723;20-12-2012;11-02-2013;Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dobroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych\r\n740;20-12-2012;11-02-2013;Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu\r\n934;20-12-2012;19-02-2013;Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2013 r.\r\n801;14-12-2012;12-02-2013;\"Porozumienie nr 4 Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców gminy Dobroń do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pabianicach, ul. Cicha 24\"\r\n799;07-12-2012;12-02-2013;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Dobroń z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Dobroń Miastu Łódź realizacji zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych\"\r\n4058;22-11-2012;05-12-2012;Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok\r\n4059;22-11-2012;05-12-2012;Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.\r\n4060;22-11-2012;05-12-2012;Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n4061;22-11-2012;05-12-2012;Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru\r\n2565;22-11-2012;08-05-2013;Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik\r\n2566;22-11-2012;08-05-2013;Uchwała nr XXIV/166/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi\r\n4095;25-10-2012;06-12-2012;Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dobroń na okręgi wyborcze\r\n4225;25-10-2012;10-12-2012;Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne\r\n3717;19-10-2012;22-11-2012;\"Porozumienie nr 2/2012 Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 19 października 2012r.\"\r\n3584;16-10-2012;13-11-2012;\"Aneks Burmistrza Łasku; Prezydenta Miasta Pabianice; Wójta Gminy Dobroń z dnia 16 października 2012r. do porozumienia komunalnego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji samochodowej\"\r\n3396;11-09-2012;30-10-2012;Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dobroń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych\r\n3397;11-09-2012;30-10-2012;Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 września 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dobroń\r\n3398;11-09-2012;30-10-2012;Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 11 września 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobroń\r\n2549;28-06-2012;20-08-2012;Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dobroń Duży w rejonie ul. Łąkowej\r\n1711;26-04-2012;31-05-2012;Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Dobroniu\r\n1712;26-04-2012;31-05-2012;Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu\r\n3089;21-03-2012;09-10-2012;Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Dobroń z dnia 21 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy za 2011 rok\r\n863;27-01-2012;13-03-2012;Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa\r\n873;05-01-2012;14-03-2012;Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2012 r.\r\n668;02-01-2012;28-02-2012;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach\"\r\n654;20-12-2011;28-02-2012;Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Dobroniu\r\n4671;14-12-2011;31-12-2011;\"Porozumienie Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku\"\r\n3802;24-11-2011;13-12-2011;Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok\r\n3803;24-11-2011;13-12-2011;Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.\r\n3804;24-11-2011;13-12-2011;Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia jej poboru\r\n3805;24-11-2011;13-12-2011;Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n3806;24-11-2011;13-12-2011;Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych\r\n130;24-11-2011;19-01-2012;Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania\r\n131;24-11-2011;19-01-2012;Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin\r\n316;31-10-2011;30-01-2012;\"Porozumienie Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 31 października 2011r.\"\r\n3800;27-10-2011;13-12-2011;Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 października 2011r. wprowadzająca zmiany do uchwały Rady Gminy w Dobroniu z dnia 16 grudnia 2004 roku Nr XXIII/156 /04 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych\r\n3801;27-10-2011;13-12-2011;Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 listopada 2010 r. Nr XXXVIII/316/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok\r\n4594;27-10-2011;30-12-2011;Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2001 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy\r\n3144;20-09-2011;28-10-2011;Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Dobroniu\r\n3145;20-09-2011;28-10-2011;Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2011 r. Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2011 – 2015\r\n129;20-09-2011;19-01-2012;Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania\r\n2763;30-08-2011;16-09-2011;\"Porozumienie komunalne Burmistrza Łasku; Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie międzygminnej komunikacji samochodowej\"\r\n3143;21-06-2011;28-10-2011;Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2011-2015\r\n2168;21-06-2011;25-07-2011;Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych\r\n2491;21-06-2011;18-08-2011;Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części sołectwa Barycz\r\n2167;21-06-2011;25-07-2011;Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń\r\n2385;21-06-2011;12-08-2011;Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2007 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso\r\n2302;21-06-2011;05-08-2011;Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Dobroniu prowadzonego przez Gminę Dobroń\r\n4696;21-06-2011;31-12-2011;Sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Dobroń z dnia 21 czerwca 2011r. z wykonania budżetu gminy za 2010 rok\r\n2323;06-06-2011;05-08-2011;\"Porozumienie Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku\"\r\n1624;28-04-2011;04-06-2011;Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Dobroniu\r\n1623;31-03-2011;04-06-2011;Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu\r\n1217;31-03-2011;10-05-2011;Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/15/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Dobroń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania\r\n807;24-02-2011;09-04-2011;Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”\r\n512;27-01-2011;09-03-2011;Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Dobroń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania\r\n1320;27-01-2011;19-05-2011;Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2011 r.\r\n211;17-12-2010;01-02-2011;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic – Pana Zbigniewa Dychto a Gminą Dobroń reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobroń – Pana Roberta Jarzębak\"\r\n3424;09-11-2010;16-12-2010;Uchwała nr XXXVIII/316/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok\r\n3513;09-11-2010;17-12-2010;Uchwała nr XXXVIII/315/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części sołectwa Wymysłów Francuski\r\n3107;09-11-2010;08-12-2010;Uchwała nr XXXVIII/321/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Wincentowie\r\n3425;09-11-2010;16-12-2010;Uchwała nr XXXVIII/317/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok\r\n3426;09-11-2010;16-12-2010;Uchwała nr XXXVIII/318/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n2897;28-10-2010;20-11-2010;\"Porozumienie nr 14 Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic – Pana Zbigniewa Dychto a Gminą Dobroń reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobroń – Pana Józefa Grzegorza Czechowskiego\"\r\n2872;26-10-2010;20-11-2010;Uchwała nr XXXVII/312/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Wymysłów - Piaski\r\n3009;20-10-2010;30-11-2010;\"Porozumienie Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 20 października 2010r.\"\r\n2495;14-09-2010;15-10-2010;\"Uchwała nr XXXVI/300/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 14 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/178/2005 w sprawie \"\"Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobroń\"\"\"\r\n2238;16-06-2010;17-09-2010;\"Porozumienie Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 16 czerwca 2010r.\"\r\n918;30-03-2010;28-04-2010;Uchwała nr XXXIII/278/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Dobroniu\r\n1176;30-03-2010;17-05-2010;\"Uchwała nr XXXIII/281/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia \"\"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobroń\"\"*\"\r\n1692;19-03-2010;14-07-2010;Sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Dobroń z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Dobroń za 2009 rok\r\n778;22-02-2010;09-04-2010;\"Aneks Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 22 lutego 2010r.\"\r\n1321;26-01-2010;04-06-2010;Uchwała nr XXXII/261/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2010 rok\r\n410;26-01-2010;22-02-2010;Uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń\r\n74;15-12-2009;15-01-2010;Uchwała nr XXX/255/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Dobroniu\r\n3200;26-11-2009;16-12-2009;Uchwała nr XXIX/245/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok\r\n3432;26-11-2009;17-12-2009;Uchwała nr XXIX/ 249/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/2006 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobroń na lata 2006-2010\r\n3201;26-11-2009;16-12-2009;Uchwała nr XXIX/246/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok\r\n3202;26-11-2009;16-12-2009;Uchwała nr XXIX/247/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych\r\n379;12-11-2009;18-02-2010;\"Porozumienie Wójta Gminy Dobroń; Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 12 listopada 2009r.\"\r\n2640;29-09-2009;23-10-2009;Uchwała nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych\r\n2813;29-09-2009;21-11-2009;Uchwała nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dobroń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych*\r\n2157;30-06-2009;14-08-2009;Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla obszaru części sołectw Orpelów i Poleszyn\r\n1425;28-04-2009;30-05-2009;Uchwała nr XXIV/202/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków\r\n1055;31-03-2009;27-04-2009;Uchwała nr XXIII/194/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobroń dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie obejmującego tereny oznaczone w uchwale Nr XVIII/151/08 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2008 r. symbolami: A20RM, A21PU, B50MN, B51MN, B54MN, B55MN, B56MN, B57MN oraz C42U1\r\n754;20-03-2009;03-04-2009;\"Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 20 marca 2009r. w sprawie budowy przyłączy kanalizacyjnych i odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenów granicznych Gminy Miejskiej Pabianice oraz Gminy Dobroń.\"\r\n583;17-02-2009;20-03-2009;Uchwała nr XXII/183/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.\r\n1473;30-12-2008;05-06-2009;Uchwała nr XXI/176/2008 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2009 r.\r\n18;25-11-2008;24-01-2009;Uchwała nr XIX/168/2008 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Dobroń\r\n","fileName":"report.csv","hideDetails":true,"fileType":"CSV","shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Pozycja","display":"Pozycja","type":"SIMPLE","width":15,"summary":false,"sortable":true,"htmlAllow":false},{"name":"Data aktu","display":"Data aktu","type":"SIMPLE","width":15,"summary":false,"sortable":true,"htmlAllow":false},{"name":"Data publikacji","display":"Data publikacji","type":"SIMPLE","width":15,"summary":false,"sortable":true,"htmlAllow":false},{"name":"Tytuł","display":"Tytuł","type":"SIMPLE","width":55,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[]}}
20108042
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}