W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Super Nova Edukacj@

sala komputerowa

Gmina Dobroń realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
pn. „Super Nova Edukacj@” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Wartość projektu to 299 777,75 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 254 811,08 zł, ze środków Budżetu Państwa – 23 982,22 zł, wkład własny 20 984,45 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2022 r. W projekcie bierze udział 20 uczniów kl. V-VIII uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim.

Cel główny projektu to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim, w tym w sytuacji konieczności nauczania zdalnego
oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.

W ramach zadania wyposażona została pracownia komputerowa w 26 zestawów komputerowych najnowszej generacji wraz z słuchawkami i mikrofonami. Zakupiony został również komputer dla nauczyciela prowadzącego zajęcia, urządzenie wielofunkcyjne, 27 szt. tabletów graficznych oraz edukacyjne roboty do nauki programowania. W szkole utworzona została nowa sieci komputerowa. W następnym etapie projektu podczas zajęć z informatyki uczniowie nabędą kluczowe kompetencje cyfrowe.

{"register":{"columns":[]}}