W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Skarbnik

mgr Ilona Mudzo

Brak zdjęcia

Skarbnik odpowiedzialny jest za prawidłowa realizację budżetu gminy oraz nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Gminy, a w szczególności:

1) koordynuje prace związane z planowaniem projektu budżetu Gminy,
2) opracowuje projekt budżetu Gminy,
3) opracowuje projekty uchwał i zarządzeń powodujących skutki finansowe oraz projekty uchwał w sprawie opłat i podatków,
4) nadzoruje realizację budżetu Gminy,
5) nadzoruje prowadzenie rachunkowości Urzędu i innych jednostek organizacyjnych,
6) nadzoruje realizację obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
7) nadzoruje prawidłowość opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
8) nadzoruje wymiar oraz pobór podatków lokalnych i opłat,
9) sporządza okresowe i roczne sprawozdania z wykonania budżetu oraz dokonuje analizy sytuacji finansowej i przedstawia Wójtowi stosowne wnioski,
10) nadzoruje gospodarowanie środkami finansowymi na poszczególnych stanowiskach pracy Urzędu oraz przez jednostki organizacyjne Gminy, z uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów pod względem przepisów finansowych,
11) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności biorąc pod uwagę celowość i zasadność wydatków budżetowych
12) nadzoruje czynności w zakresie terminowego ściągania należności pieniężnych i dochodzenia roszczeń oraz spłaty zobowiązań
13) dokonuje kontroli finansowej,
14) zapewnia wykonywanie ustaw oraz innych przepisów regulujących gospodarkę finansową i majątkową Gminy,
15) przygotowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu Finansowego,

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.01.2023 13:52 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Cieślak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skarbnik 2.0 26.04.2023 10:42 Marcin Cieślak
Skarbnik 1.0 02.01.2023 13:52 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}