W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sekretarz

inż. Mirosław Rżanek

Brak zdjęcia

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz właściwą organizację pracy i warunki jego działania. Wykonuje zadania i kompetencje określone przez Wójta, a w szczególności:

1) opracowuje projekt „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu” oraz w miarę potrzeby – projekty zmian regulaminu,
2) nadzoruje przygotowanie projektów Uchwał Rady, Zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych oraz nadzoruje przygotowywanie materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji,
3) koordynuje wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy,
4) nadzoruje przestrzeganie przepisów prawnych przy załatwianiu spraw w trybie administracyjnym w tym skarg i wniosków oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
5) nadzoruje prowadzenie zbiorów aktów prawnych organów gminy, 6) organizuje i koordynuje prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich oraz referendów,
7) organizuje i koordynuje prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisów statystycznych,
8) nadzoruje i koordynuje udzielanie zamówień publicznych,
9) nadzoruje gospodarkę mieniem Urzędu,
10) dokonuje w zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta i w jego imieniu czynności prawnych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu,
11) przygotowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Urzędu z wyjątkiem pracowników Referatu Finansowego,
12) wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów administracyjnych w zakresie udzielonych rzez Wójta upoważnień,
13) nadzoruje organizację pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, wykonywanie czynności kancelaryjnych i obieg informacji w Urzędzie,
14) nadzoruje prace na stanowiskach:

  • ds. obsługi organów samorządowych
  • ds. ewidencjonowania działalności gospodarczej
  • ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

15) zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej urlopem, chorobą lub inną ważną przyczyna w przypadku jednoczesnej nieobecności Zastępcy Wójta,

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.01.2023 13:52 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Cieślak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekretarz 2.0 26.04.2023 10:40 Marcin Cieślak
Sekretarz 1.0 02.01.2023 13:52 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}