W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach 2023

02.11.2022

Wójta Gminy Dobroń o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

I. CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
1. Celem i przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
2. Osobami upoważnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Dobroń.
3. Termin konsultacji: od 9 listopada do 22 listopada 2022 roku.


II. TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI
1. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem konsultowania z radą pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 lutego 2011 r. i odbywać się będą w formie pisemnego wyrażenia opinii i uwag przez organizacje pozarządowe do projektu Programu z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu.
2. Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem Programu Współpracy zamieszczone jest
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu.
3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Dobroń przedstawi Radzie Gminy w Dobroniu
w uzasadnieniu do projektu uchwały.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Dobroń.

 

Materiały

Projekt programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2023
Projekt​_​_program​_współpracy​_2023.pdf 0.14MB
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji 2023
Formularz​_konsultacji​_2023.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.04.2023 13:33 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Maciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o konsultacjach 2023 1.0 27.04.2023 13:33 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}