W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie

27.02.2024

dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach ewidencyjnych 344/2, 345/2 obręb 0001 Barycz, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

OŚ.6220.6.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”, podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 27 lutego 2024r. wydana została decyzja znak: OŚ.6220.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach ewidencyjnych 344/2, 345/2 obręb 0001 Barycz, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-16.00 i od wtorku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

 

Materiały

OŚ.6220.6.2023
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2024 11:11 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Wnuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie 1.0 28.02.2024 11:11 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}