W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

20.10.2022

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PAB4406B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działkach nr 381/4 i 380/2 w obrębie geodezyjnym Barycz, gmina Dobroń

Znak: 6733.12.2022

  Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w dniu 29.09.2022 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Wronę działającego na podstawie pełnomocnictwa inwestora P4 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PAB4406B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działkach nr 381/4 i 380/2 w obrębie geodezyjnym Barycz, gmina Dobroń.

          Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Robert Jarzębak

Wójt Gminy Dobroń


Data wywieszenia obwieszczenia: 20.10.2022 r. – 03.11.2022 r.

          

{"register":{"columns":[]}}