W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

13.03.2023

Znak: 6730.6.2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że 13 marca 2023 r. została wydana decyzja Znak: 6730.6.2023 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Poleszyn” o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii, stacjami transformatorowymi, panelami, inwerterami, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem i okablowaniem na działkach o nr ewid.: 200, 224, 225, 227, 229, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 245, 260, 261, 258, 256, 304/2, 303/2, 302/2, 301/2, 300/2, 299/2, 298/2, 297/2, 296/2, 294, 293, 292, 308/2, 327, 328, 287, 278 w obrębie geod. Poleszyn i nr 137/10, 161/8 w obrębie geod. Markówka, gmina Dobroń.
    Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.
    Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28.03.2023 r.

                                        
Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 


Data umieszczenia obwieszczenia: 14.03.2023 r. – 28.03.2023 r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2023 07:47 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy 2.0 14.03.2023 11:11 Marcin Cieślak
Obwieszczenie Wójta Gminy 1.0 14.03.2023 07:47 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}