W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy

07.02.2023

Znak: 6730.6.2023

        Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w dniu 12.01.2023 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Pawła Juszczuka reprezentującego firmę Energia Dobroń I Sp. z o.o. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Poleszyn” o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii, stacjami transformatorowymi, panelami, inwerterami, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem i okablowaniem na działkach o nr ewid.: 200, 224, 225, 227, 229, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 245, 260, 261, 258, 256, 304/2, 303/2, 302/2, 301/2, 300/2, 299/2, 298/2, 297/2, 296/2, 294, 293, 292, 308/2, 327, 328, 287, 278 w obrębie geod. Poleszyn i nr 137/10, 161/8 w obrębie geod. Markówka, gmina Dobroń
        Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

                                        
Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń


Data wywieszenia obwieszczenia: 07.02.2023 r. – 21.02.2023 r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2023 14:26 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy 1.0 07.02.2023 14:26 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}