W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

17.03.2023

Znak: 6733.2.2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że w dniu 17 marca 2023 r. została wydana decyzja Znak: 6733.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn w ramach zadania pn: "Przebudowa obwodu nr 2, linii nN 0,4 kV ze stacji transformatorowej nr 3-2078 Wymysłów Francuski 2 w miejscowości Wymysłów Francuski, gmina Dobroń ze względu na spadki napięć” przewidzianych do realizacji po działkach gminnych nr 132/4 i 107/1 w obrębie geodezyjnym Wymysłów Francuski,  gmina Dobroń.
    Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.
    Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 31.03.2023 r.

                                        
Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 


Data umieszczenia obwieszczenia: 17.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.03.2023 09:29 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Płuciennik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń 1.0 17.03.2023 09:29 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}