W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń Zawiadomienie Znak 6733.9.2021 z 09.12.2021 r.

09.11.2021

             Stosownie do wniosku firmy OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, z dnia 07.10.2021 r., zmienionego pismem z dnia 23.11.2021 r. (data wpływu do UG 30.11.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141, 145 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

           Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się wobec zawartych w nim informacji, dowodów i propozycji rozstrzygnięcia – przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 09.12.2021 r. – 23.12.2021 r.

{"register":{"columns":[]}}