W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nadleśnictwo Kolumna ogłasza chęć zakupu gruntów

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Zapraszamy do składania ofert !

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. „Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:
1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.”
Jeżeli jesteś właścicielem gruntów, który:
- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;
- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako użytki gruntowe: Ls, RV, RVI, RVIz;
- ma uregulowany stan prawny;
- nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.
Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:
- w formie tradycyjnej: Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask
- elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl lub
na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0606/SkrytkaESP

Oferta powinna zawierać:
1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej,
4. kopie wyrysu z mapy ewidencyjnej,
5. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
6. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.
Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie przez Nadleśnictwo Kolumna zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask,
tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59
adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl, strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl

Materiały

Ogłoszenie-powiększanie zasobów leśnych.pdf
ogłoszenie-powiększanie​_zasobów​_leśnych.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}