W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków na zadanie Organizacja rozgrywek promujących piłkę nożną na terenie Gminy Dobroń

26.08.2021

Wójt Gminy Dobroń w dniu 26 sierpnia 2021 roku ogłasza nabór wniosków na zadanie „ Organizacja rozgrywek promujących piłkę nożną na terenie Gminy Dobroń”

Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

  1. realizacji programów szkolenia sportowego,
  2. zakupu sprzętu sportowego,
  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. sfinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Okres realizacji zadania

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

  1. Na realizację zadania w roku 2021 planowana jest łączna kwota 30.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy  00/100 )
  2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia , ze zadania można realizować mniejszym kosztem lub oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Dobroń.

Termin i miejsce składania wniosków.

Wnioski , zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/31/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 164, poz. 1623 ), należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Nabór wniosków na zadanie „ Organizacja rozgrywek  promujących piłkę nożną  na terenie Gminy Dobroń”

w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu w terminie do dnia 9 września 2021 roku.

Postanowienia końcowe

Szczegółowe warunki i tryb dotacji reguluje uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy  w Dobroniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. D.U. z 2017 roku  poz. 2077 ze zmianami ).

{"register":{"columns":[]}}