W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenie

ogłoszenie

                          OGŁOSZENIE

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są gminy, powiaty, województwa. Samorządy mogą złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 200 tys. zł i do 3,5 mln zł. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na gminy Brzyska o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej do dnia 27.03.2023 roku do godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Brzyska – sekretariat (38 – 212 Brzyska 1). Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 134262942

Jednocześnie informujemy, że informacje zawarte we wniosku stanowić będą podstawę do opracowania i złożenia przez Gminę Brzyska właściwego wniosku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Termin na złożenie wniosku przez Gminę Brzyska upływa 31 marca 2023 r.
 

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do zabytku oraz o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
- oświadczeń wynikających z regulaminu Programu

 

Ważne:  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty” znajdującymi się na stronie  Rządowy Program Odbudowy Zabytków - BGK

 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek

Oświadczenie

                                                                                                                                         Wójt Gminy Brzyska

                                                                                                                                             Rafał Papciak

 

 

 

Materiały

Wniosek
Wniosek.docx 0.02MB
Oświadczenie
Oświadczenie.docx 0.01MB
Ogłoszenie
Ogłoszenie.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.03.2023 12:28 Katarzyna Niedzwiecka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Niedźwiecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie 1.0 20.03.2023 12:28 Katarzyna Niedzwiecka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}