W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Urzędu Gminy Brzyska
KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska.
Adres urzędu: Urząd Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: gmina@brzyska.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Kontakt inspektorem ochrony danych:

iod@brzyska.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Okres przechowywania danych
Pani / Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67;

Prawa podmiotów danych:

    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
    Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pan i /Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – USTAWA z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U.2017.1875 jest obligatoryjne;

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.06.2023 12:05 Biernacki Marek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cichoń Rafał
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych 1.0 05.06.2023 12:05 Biernacki Marek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}