W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek węglowy. Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje w kwocie 3 tys. zł.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wypełniając wniosek należy wskazać główne źródło ogrzewania (jedno
z wyżej wymienionych) zgodne z tym które zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (będzie to weryfikowane)!

NA TERENIE GMINY BODZECHÓW WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ W CZTERECH PUNKTACH:

  1. GOPS BODZECHÓW, OSTROWIEC ŚW., UL. J. KILIŃSKIEGO  49L
  2. URZĄD GMINY BODZECHÓW, OSTROWIEC ŚW. UL. M. REJA 10
  3. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, SZEWNA, UL. DOLNA 3
  4. GMINNE CENTRUM OŚWIATY, BODZECHÓW, UL. SZKOLNA 7

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy,
w tym: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego dane członków tego gospodarstwa (imię, nazwisko, PESEL). We wniosku trzeba wskazać też numer rachunku bankowego.

 Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów.

Wnioski o dopłaty trzeba złożyć do 30 listopada br.

WAŻNE! DODATEK WĘGLOWY NIE PRZYSŁUGUJE osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) tj. po tzw. "gwarantowanej cenie węgla".

Materiały

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Wniosek​_o​_wypłatę​_dodatku​_węglowego.pdf 0.52MB
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Wniosek​_o​_wypłatę​_dodatku​_węglowego.docx 0.06MB
Ogłoszenie dodatek węglowy
Ogłoszenie​_dodatek​_węglowy.pdf 0.21MB
Ogłoszenie dodatek węglowy
Ogłoszenie​_dodatek​_węglowy.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}