W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Historia szkoły

II Liceum Ogólnokształcące zostało utworzone 1 września 1997 roku z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Pani mgr Lucyny Oglęckiej. Utworzono dwa oddziały: matematyczny i ogólny. W sumie naukę rozpoczęło 70 uczniów. Rekrutacja odbyła się na podstawie egzaminów wstępnych.

W kolejnych latach powstały następne oddziały, a naboru młodzieży dokonano na podstawie testów kompetencji. Już w pierwszym roku istnienia szkoły nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy, między innymi w Ogólnopolskim Konkursie Debat Szkolnych i Przeglądzie Przedsięwzięć Uczniowskich makroregionu pomorskiego Nasze liceum z roku na rok zyskuje na atrakcyjności, między innymi poprzez wprowadzenie takich przedmiotów jak: przedsiębiorczość, zarys gospodarki rynkowej, filozofia, jak również imponującą ilość zajęć pozalekcyjnych: zespołu instrumentalno - wokalnego, SKS - u, koła matematycznego, plastycznego, trzech kół teatralnych, ekologicznego, ekonomicznego i gier logicznych. Uczniowie naszej szkoły mogą przyjemnie spędzić czas na przerwach i po zajęciach lekcyjnych. Do dyspozycji oddano nowocześnie wyposażoną czytelnię, kawiarenkę i siłownię. Od początku istnienia liceum ogromną wagę przywiązywano do wyposażenia pracowni komputerowych. Dzięki znaczącemu wsparciu Rady Rodziców możemy poszczycić się dwoma znakomicie wyposażonymi pracowniami z dostępem do Internetu.

Rok 2000/2001 to pierwszy rok zakończony maturą. Wszyscy uczniowie, tj. 63 osoby zdały egzamin, z czego 77,8% absolwentów podjęło dzienne studia wyższe, m. in. na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechnice Gdańskiej, Akademii Medycznej w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytecie Gdańskim, Wyższej Szkole Morskiej, Wyższej Szkole Zarządzania, Wyższej Szkole Administracji.

Mimo młodego wieku mamy już liczne osiągnięcia, wypracowaliśmy pewne tradycje, nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Litwy i Niemiec, Centrum "Gemini" w Gdyni, gdzie trzy zespoły teatralne wystawiły spektakle dla młodzieży szkół gdyńskich. W roku szkolnym 2000/2001 przeprowadziliśmy I edycję Tygodnia Unii Europejskiej z udziałem wielu znamienitych gości. W kolejnych latach zorganizowaliśmy następne edycje, już o zasięgu wojewódzkim. Naszym sukcesom sportowym sprzyjają niewątpliwie dwie (w tym pełnowymiarowa) sale gimnastyczne, boisko z bieżnią i siłownia.

Przypieczętowaniem starań szkoły o ciągłe podnoszenie poziomu nauczania i wychowania jest zdobycie tytułu "Szkoła z klasą". W roku szkolnym 2003/2004 przystąpiliśmy programu przygotowanego przez "Gazetę Wyborczą", fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl.
 
Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. "Szkoła z klasą" jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej celem jest promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywianie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym. Ten honorowy tytuł otrzymaliśmy za realizację następujących zadań: Uczniowie w centrum uwagi, Jak lepiej informować o ocenianiu?, Dobry program, dobry podręcznik, Młodzi obywatele, Szacunek, zaufanie, życzliwość, Uczniowie wchodzą do Europy. W tym samym roku szkolnym Kuratorium Oświaty w Gdańsku przyznało naszej szkole Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie:
  • standardu II - Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój;
  • standardu V - Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju;
  • standardu VII - Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach;
  • standardu VIII - Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem;
  • standardu IX - Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy;
  • standardu X - Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.
Od roku 2000 mamy własne logo, którego autorem jest p. Aleksandra Jeśman, nauczyciel ZSO SP9, a od 3 czerwca 2005 r. hymn szkoły, autorstwa p. Marzeny Taube, nauczyciela wiedzy o kulturze. W roku szkolnym 2004/2005 powstały w naszej szkole dwie klasy akademickie:
  • klasa I A, w której wiodącymi przedmiotami są matematyka, fizyka i informatyka oraz laboratorium z fizyki prowadzone w Akademii Morskiej w Gdyni;
  • klasa I B, w której wiodącymi przedmiotami są geografia i informatyka, a dodatkowymi - integracja europejska i encyklopedia prawa, prowadzone przez wykładowców AM.
W kolejnym roku szkolnym utworzymy trzecią klasę akademicką, pod egidą Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej o profilu biologiczno - chemicznym.

Dnia 3 czerwca 2005 r. II Liceum Ogólnokształcące w Rumi przyjęło imię Józefa Konrada Korzeniowskiego. Decyzję wyboru patrona naszej szkoły podjęła w kwietniu Rada Miejska w Rumi, a zaakceptowała cała społeczność szkolna. Wybór pisarza i kapitana marynarki handlowej to nawiązanie do tradycji i misji szkoły, którą jest wychowanie obywatela Europy i świata.
{"register":{"columns":[]}}