W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024
O Programie
 
„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” został ustanowiony Uchwałą nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. (charakterystykę Programu zawiera załącznik do uchwały). Głównym celem Programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.
 
W 2023 roku w budżecie państwa na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000 złotych, kwota ta zostanie rozdysponowana na realizację projektów w 2 celach szczegółowych:
 • Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, np.:
  • budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich
  • doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne
  • budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych
 • Cel szczegółowy nr 2: Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania, np.:
  • działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.
W pierwszym etapie (wojewódzkim) zostanie wyłonionych 12 projektów, które Wojewoda zarekomenduje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do dofinansowania.
 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektu do realizacji w 2023 roku - najważniejsze informacje
 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
 2. Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w założenia Programu.
 3. Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 100 000 zł.
 4. Udział własny powinien stanowić minimum 20 % kosztów realizacji zadania,
 5. Podpisaną dokumentację zawierającą 2 papierowe egzemplarze wniosku oraz 1 płytę CDR (z plikami wniosku w formacie Word oraz PDF – skan podpisanego wniosku) należy złożyć wraz z pismem przewodnim w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, do 10 marca 2023 r.
 6. Termin wymieniony w punkcie 5 jest terminem ostatecznym, wnioski, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Materiały

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik​_1​_-​_Wniosek​_o​_dofinansowanie.doc 0.13MB
Karta oceny formalnej projektu złożonego w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
Załącznik​_2​_-​_Karta​_oceny​_formalnej​_projektu​_-​_cel​_szczegółowy​_1.doc 0.05MB
Karta oceny formalnej projektu - cel szczegółowy
Załącznik​_2​_-​_Karta​_oceny​_formalnej​_projektu​_-​_cel​_szczegółowy​_2.docx 0.06MB
Karta oceny merytorycznej
Załącznik​_3​_-​_karta​_oceny​_merytorycznej.docx 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}