W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25.06.2021 r. o ustaleniu klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w obrębie Pasek gmina Klembów

Materiały

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
decyzja​_klasyfikacyjna​_Pasek​_WGG66201620192012.pdf 0.15MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 1
Pasek1.pdf 6.55MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 2
Pasek2.pdf 10.56MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 3
Pasek3.pdf 12.18MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 4
Pasek4.pdf 10.66MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 5
Pasek5.pdf 8.20MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 6
Pasek06.pdf 11.40MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 7
Pasek07.pdf 10.77MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 8
Pasek08.pdf 11.68MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 9
Pasek09.pdf 9.91MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 10
Pasek10.pdf 9.96MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 11
Pasek11.pdf 12.17MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 12
Pasek12.pdf 8.86MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 13
Pasek13.pdf 9.48MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 14
Pasek14.pdf 7.22MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 15
Pasek15.pdf 6.40MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 16
Pasek16.pdf 6.50MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1

Materiały

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
wszczecie​_trojany​_ogłoszenie.pdf 0.14MB
Skan ogłoszenia działka 247/1
SKM​_C36821072913531.pdf 0.05MB
Skan ogłoszenia działka 248/2
SKM​_C36821072913530.pdf 0.05MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 40/2

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 1990, ze zm.) zawiadamia, że zostały wszczęte postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0005 Dybów Kolonia, gmina Radzymin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/2 o pow. 0,2852 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 01130 relacji: Radzymin – Wiktorów – granica województwa – (Stary Kraszew).
W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, za pośrednictwem poczty mailowej na adres pjanczuk@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl
Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Materiały

DYBÓW​_KOL​_40,2
DYBÓW​_KOL​_40,2.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 332

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 1990, ze zm.) zawiadamia, że zostały wszczęte postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0005 Dybów Kolonia, gmina Radzymin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 332 o pow. 2,31 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 01131 relacji: Helenów- Rżyska – granica województwa – (Stary Kraszew).
W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, za pośrednictwem poczty mailowej na adres pjanczuk@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl
Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Materiały

DYBÓW​_KOL​_332
DYBÓW​_KOL​_332.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 497/2021 z dnia 18.08.2021r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 327/2021 z dnia 08.062021r. ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 76/1, obręb 0023,23 miasto Wołomin
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego działka nr 239/4 Adampol gmina Jadów.

Materiały

1
1.pdf 0.53MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego działka nr 48/13 Łąki gmina Radzymin.

Materiały

2
2.pdf 0.36MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie z dnia 18.10.2021

Budowa kanalizacji sanitarnej na dz. 580/2, 670/8, 658/26, 654/34, 565/18, 652/2, 568/8, 647/21, 552/7, 644/24, 644/38 , ul. prusa, Chopina, Brzechwy, Norwida, asnyka w Słupnie, gmina Radzymin.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 791 z obrębu Kąty Czernickie, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 801 z obrębu Kąty Czernickie, gmina Strachówka
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1486 z obrębu 0023 – Wola Ręczajska, gmina Poświętne z działkami ewidencyjnymi nr 1442, 1477/2, 1478/3 z obrębu 0023 – Wola Ręczajska, gmina Poświętne
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 954 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 951, 952 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 21 z obrębu 0019 – Sulejów, gmina Jadów z działkami ewidencyjnymi nr 19, 20, 22 z obrębu 0019 – Sulejów, gmina Jadów i 222, 225, 226 z obrębu 0010 – Nowinki, gmina Jadów
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego z dnia 10 listopada 2021r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Wołomiński podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10 w Wołominie wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Z przedmiotowym wykazem osoby zainteresowane mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Materiały

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Czarna – 03, gm. Wołomin
wykaz​_Czarna,​_Wołomin.pdf 0.10MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej w gminie Klembów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 176/15, z obrębu 0016, Wola Rasztowska, o pow. 0,7000 ha
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 276/4 Adampol, gmina Jadów.
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 143/19 i 144/6 Stare Załubice gmina Radzymin.
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 273/8 Adampol.
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 3 Leśniakowizna, gmina Wołomin.
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 62/4 i 63/3 Wołomin.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0009,Michałów, gm. Klembów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 613 (SPN-S.7533.21.9.2020.BP).
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tłuszcz, w obrębie 0024 Wólka Kozłowska oznaczoną jako działka ew. nr 170/2.
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 197 z obrębu 0004 – Jadwisin gmina Strachówka, z działkami ewidencyjnymi nr 199/1, 199/2 z obrębu 0004 – Jadwisin gmina Strachówka
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 111 z obrębu 0019 – Szamocin, gmina Strachówka oraz działek ewidencyjnych nr 126, 128 z obrębu 0010 – Księżyki, gmina Strachówka
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 19 listopada 2021 r. decyzji nr 647/2021 znak: WGG.683.1.520.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 277/1, o powierzchni 0,0049 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów.

Materiały

dec 647
dec​_647.pdf 0.29MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2021 13:42 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 listopada 2021 r. decyzji nr 654/2021 znak: WGG.683.1.5505.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 353/1, o powierzchni 0,0042 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów.
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 82 z obrębu 0022 – Zofinin, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 7 z obrębu 0013 – Osęka, gmina Strachówka
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 0018 – Rysie, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 21 z obrębu 0018 – Rysie, gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 9, 10 z obrębu 0011 – Kury, gmina Tłuszcz, z działkami ewidencyjnymi nr 3, 11 z obrębu 0011 – Kury, gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 139/2 z obrębu 0007 – Działy Czarnowskie, gmina Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 149 z obrębu 0007 – Działy Czarnowskie, gmina Dąbrówka
{"register":{"columns":[]}}