W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka stanowiącej działkę ewidencyjną nr 248/2
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie Nowe Lipiny-02, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49 oraz jako działka ewidencyjna nr 114

Materiały

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie Nowe Lipiny-02, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49 oraz jako działka ewidencyjna nr 114
Obwieszczenie​_WGN68311992017PK​_z​_dnia​_16062021r.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.07.2021 09:35 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25.06.2021 r. o ustaleniu klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w obrębie Pasek gmina Klembów

Materiały

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
decyzja​_klasyfikacyjna​_Pasek​_WGG66201620192012.pdf 0.15MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 1
Pasek1.pdf 6.55MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 2
Pasek2.pdf 10.56MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 3
Pasek3.pdf 12.18MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 4
Pasek4.pdf 10.66MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 5
Pasek5.pdf 8.20MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 6
Pasek06.pdf 11.40MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 7
Pasek07.pdf 10.77MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 8
Pasek08.pdf 11.68MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 9
Pasek09.pdf 9.91MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 10
Pasek10.pdf 9.96MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 11
Pasek11.pdf 12.17MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 12
Pasek12.pdf 8.86MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 13
Pasek13.pdf 9.48MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 14
Pasek14.pdf 7.22MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 15
Pasek15.pdf 6.40MB
mapa klasyfikacyjna Pasek 16
Pasek16.pdf 6.50MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.07.2021 09:35 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Wołomiński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. nieruchomość gruntowa położona w rejonie ulic Leszczyńskiej i Kurkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 52/1 obręb 0032. 32 m. Wołomin o  powierzchni 0,0056 ha, oraz

2. działka 101/1 obręb 0032. 32 m. Wołomin o powierzchni 0,0083 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00098111/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzedni właściciele (pozbawienie praw do nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.) lub ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni od daty  wywieszenia wykazu i zaoferują cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10 05-200 Wołomin Wydział Geodezji I piętro pokój nr 14 telefonicznie pod nr /22/346-12-04 bądź kierując korespondencje elektroniczną na adres e-mail: wgn@powiat-wolominski.pl.

Materiały

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6810.14.2018.K.G.)
WGN6840142018KG​_ogłoszenie​_-​_sprzedaz​_nieruchomości​_Wołomin.pdf 0.12MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.07.2021 09:35 Michał Ryszawa
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 08:45 Emilia Płachetko
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia granic dz. ew. nr 140 z obrębu 0015 – Pawłów, gmina Tłuszcz z dz. ew. nr 31, 135 z obrębu 0015 – Pawłów, gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 86.1 i 86.2 obr. 0010-Kozły gm. Tłuszcz z dz. ew. nr 85 obr. 0010-Kozły gm. Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic przebiegu granic dz. ew. nr 560.2 obr. 0004-Dzięcioły gm. Tłuszcz z dz. ew. nr 558.2 obr. 0004-Dzięcioły gm. Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 402.3 obr. 0002-Karolew gm. Klembów z dz. ew. nr 410 obr. Karolew gm. Klembów i dz. ew. nr 11, 15/1, 35, 37, 41 obręb 0006-Józefin, gm. Poświętne
Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0014 m. Wołomin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 107
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 385/1 z obrębu 0014 – Mokra Wieś, gmina Tłuszcz z dz. ew. nr 379, 380, 382, 385/2 z obrębu 0014 – Mokra Wieś, gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 170 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów z dz. ew. nr 135/20 z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów, 172 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz.i ew. nr 106 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów z dz. ew. nr 172, 173 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów, 135/20 z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 416 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów z dz. ew. nr 415, 417 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 33/1 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów z dz. ew. nr 34/1 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów
Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 207 z obrębu 0007 – Kukawki, gmina Jadów z dz. ew. nr 208, 300 z obrębu 0007 – Kukawki, gmina Jadów
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, miasto Zielonka, obręb 0049, 5-40-08 Zielonka
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-S.7533.24.1-9.2020.EŁ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o ustaleniu przebiegu granic dz. nr 334 Franciszków gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o ustaleniu przebiegu granic dz.nr 7181 Szewnica gmina Jadów
Informacja Starosty Wołomińskiego o ustalenie przebiegu granic dz. nr. 426 Krusze gmina Klembów
Informacja Starosty Wołomińskiego o ustaleniu przebiegu granic dz.nr. 426 Myszadła gmina Jadów
Informacja Starosty Wołomińskiego o ustalenie przebiegu granic dz. nr. 449 Jaźwie gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o ustaleniu przebiegu granic dz. nr. 544 Kozły gmina Tłuszcz
Informacja Starosty Wołomińskiego o ustaleniu przebiegu granic dz. nr. 601.1 Łosie gmina Radzymin
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 lipca 2021 r. decyzji nr 432/2021 znak: WGG.683.1.483.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Dobczyn, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 516/1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1