W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” - zaproszenie do zgłaszania kandydatów

25.08.2023

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając trud pracy i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje przyznać doroczną nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci” stanowiącą wyraz szacunku i uznania za ogrom pracy, trudu i zaangażowania pracowników instytucji, podmiotów  działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

W obliczu dynamicznych wydarzeń minionych lat, powstałych nowych zagrożeń, zmian, problemów, braku poczucia bezpieczeństwa jako państwo, społeczności lokalne i – zwyczajnie – jako ludzie zdajemy dziś niełatwy egzamin z prawdziwego człowieczeństwa.

Pomoc i wsparcie często całkowicie nieznanym powinna być nakazem moralnym, będącym wyznacznikiem wielkości serc, a służenie bliźniemu wartością nadającą życiu głębszy sens i poczucie spełnienia.

Ideą Nagrody jest z jednej strony skupienie  uwagi na pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych  niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej –  przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy:

  • przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Świętokrzyski Anioł Dobroci” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres:

Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce lub zeskanowaną wersję Formularza złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (/3h680wewfh/skrytka).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2023 roku

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/swietokrzyski-aniol-dobroci-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 395 13 88 lub 41 395 19 38.

{"register":{"columns":[]}}